Overzicht van onze activiteiten


Om haar doelstelling te realiseren, zet De Semse een waaier van werkvormen in:


- zorg voor de archieven van gemeentelijk belang, kerkelijk leven en lokaal verenigingsleven

- geschiedkundige opzoekingen doen ;


- publicatie van de Nieuwsbrief en De Semse Kroniek ;


- organiseren van de Erfgoeddag en de Open Monumentendag ;


- inrichten van tentoonstellingen ( permanente en tijdelijke);


- cursussen organiseren (ondermeer paleografie);


- genealogische opzoekingen doen, stambomen opmaken;


- uitstappen organiseren, tentoonstellingen bezoeken (eventueel samen met andere Heemkringen;


- voordrachten organiseren;


- bibliotheek en documentatie ter beschikking stellen voor opzoekingen;


- praatcafés houden over plaatselijke  heemkundige of volkskundige onderwerpen (bv. dialecten, bijnamen, enz.)