Nummer Naam Beschrijving Dimensie Begindatum Locatie Auteur_Naam producent Uitgever_Naam producent
RV000001 De bannelingen van Soltau en de voorgaande gebeurtenissen tijdens de eerste wereldoorlog De bannelingen van Soltau en de voorgaande gebeurtenissen tijdens de Wereldoorlog I in Eppegem (Zemst) 71 pagina's 2014 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Lauwers, Joz. De Semse - Zemst
RV000002 Elewijt tussen Romeins mansio en Rubenskasteel Elewijt(Zemst) tussen Romeins mansio en Rubenskasteel (Steen) 168 pagina's 1970 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Lauwers Jozef
RV000003 De school in de fusiegemeente Zemst De school en het onderwijs in de fusiegemeente Zemst 111 pagina's 1987 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van Asbroeck, A De Semse - Zemst
RV000004 Levenskrans Levenskrans - Volkskunde in Vlaanderen: geboorten, dood, huwelijk 35 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Smet, Gerda (red.) De Semse - Zemst
RV000005 De vergeten oorlog : Zemstse soldaten in Korea De vergeten oorlog : Zemstse soldaten in Korea 68 pagina's 2016 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Walschaerts, Jeroen De Semse - Zemst
RV000006 Molens uit de Zemstse deelgemeenten Molens uit de Zemstse deelgemeenten 68 pagina's 2016 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Broeck, Roger De Semse - Zemst
RV000007 Honger en dorst Zemst Verenigingsleven in Zemst: Honger en dorst 92 pagina's 2014 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Wenseleir, Daniel De Semse - Zemst
RV000008 Aan Lode Berkvens Burgemeester Hofstade (Zemst) 18 pagina's 1976 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Claes, W., Dewulf, R. et al Rode Leeuwen
RV000009 Hofstade, Brabant : 1870-1970 Hofstade, Brabant : geschiedenis van 1870-1970 62 pagina's 1970 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. s.e.
RV000010 1952-1977 : 25 jaar scouts Elewijt 1952-1977 : 25 jaar scouts Elewijt (Jeugdvereniging Zemst) 114 pagina's 1977 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. Binst Luc
RV000011 Wat eens was en is… de landbouwgemeente Zemst Wat eens was en is… de landbouwgemeente Zemst - geschiedenis van de landbouw in Zemst 124 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Blander Walter en Vanderbeken C. De Semse - Zemst
RV000012 Kroniek van een harmonie Kroniek van een harmonie - muziekverenigingen en harmonies in Elewijt (Zemst) 146 pagina's 2014 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanhorenbeeck Bert Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus Elewijt
RV000013 Wandeling van de drie domeinen Kastelen en wandelingen in Eppegem 33 pagina's 1974 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Ubrechts William Werkgroep Leefmilieu Eppegem
RV000014 Kroniek van Semps : 1775-1815 Zemst in de 18de en 19de eeuw 387 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van Kerckhoven Roger Van Kerckhoven
RV000015 Het kasteel Ambroos of het vroegere Hof van Wielnout Het kasteel Ambroos in Hofstade (Zemst) 23 pagina's 1968 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van den Wijngaert F.L. Van den Wijngaert F.L.
RV000016 Le chateau d'Ambroise à Hofstade lez Malines Le chateau d'Ambroise à Hofstade (Zemst) 19 pagina's 1945 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van Steenberghe R. Van Steenberghe R.
RV000017 Het kerkgebouw van Zemst-Laar : de begraafplaats er rond en De Halve Steen Begraafplaatsen en kerken in Zemst-Laar (Zemst) 38 pagina's 2002 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Kockelkoren, Diane - Van der Jeught, François De Semptse Spieghel Historiael
RV000018 Glasramen in onze kerken Kerkelijke kunst en glaskunst in de kerken van Zemst 45 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. Cultuurraad Zemst
RV000019 Het Steen Rubenskasteel Kasteel in Elewijt (Zemst): het Steen of het Rubenskasteel 36 pagina's 1977 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. De vrienden van het Rubenskasteel
RV000020 Erfgoed in gevaar, gevaar in erfgoed Erfgoed en tradities in Zemst 36 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanderbeken Colette en De Broeck Roger De Semse - Zemst
RV000021 Den ijzerenweg : 150 jaar spoorweggeschiedenis in Zemst Spoorweggeschiedenis in Zemst 60 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanderbeken Colette De Semse - Zemst
RV000022 Bouwkundige omschrijving ; het domein "Rubenskasteel" Bouwkundige omschrijving ; het domein "Rubenskasteel" (Het Steen te Elewijt - Zemst) 27 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. De Semse - Zemst
RV000023 Wandeling : Van Aercke tot Steen Wandelingen in Zemst 58 pagina's 1975 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. De Semse - Zemst
RV000024 400 jaar Sint-Hubertus processie Elewijt 9 juni 2003 Religie en processies te Elewijt (Zemst) 145 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Broeck Roger De Semse - Zemst
RV000025 De geschiedenis van de kapel Onze-Lieve-Vrouw-in-het-Hammeken te Zemst Religie en kapellen in Zemst 53 pagina's bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van Kerckhoven Roger Gemeentebestuur Zemst
RV000026 Op reis door het verleden in vele verhalen Bedevaarten en verhalen over Wereldoorlog I te Zemst 100 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanderbeken Colette De Semse - Zemst
RV000027 Grondstof, stof tot nadenken : metaal Erfgoed en metaal, stof tot nadenken (Zemst) 196 pagina's 2001 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanderbeken Colette et al. De Semse - Zemst
RV000028 Van vreemde dood tot wrede/vrede dood… Funerair erfgoed: grafsymbolen, ijzersmeedkunst, begrafenisgebruiken in Vlaams-Brabant 37 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanpée, Dominique J.B. (red.) Vanderbeken, Colette (red.) De Semse - Zemst
RV000029 Tussen moment en monument voor de eeuwigheid… : gietijzeren grafkruisen in Vlaams-Brabant Funerair erfgoed: grafsymbolen, ijzersmeedkunst, begrafenisgebruiken in Vlaams-Brabant 48 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanpée, Dominique J.B. Ballet, Guy
RV000030 "Water" in al zijn aspecten te Groot-Zemst "Water" in al zijn aspecten te Groot-Zemst: waterlopen, overstromingen, ... 199 pagina's 1999 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Broeck Roger (red) et al. De Semse - Zemst
RV000031 Zemst-Eppegem-Hofstade-Hombeek : in oude prentkaarten Zemst-Eppegem-Hofstade-Hombeek : in oude prentkaarten 64 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten ver Elst, André Europese Bibliotheek
RV000032 Van pastorie tot Schrans Van pastorie tot Schrans: wandelingen in Eppegem (Zemst) 29 pagina's 1975 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Bogaert, R et al. Van Vaerenbergh, G.
RV000033 Nieuwzemstenaars  bij leven en welzijn Nieuwzemstenaars bij leven en welzijn: fotoboek over de geschiedenis van zemst en de zemstenaars 96 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten ver Elst, André Het Streekboek
RV000034 Zemst in 1796.  De volkstelling Zemst in 1796. De volkstelling 62 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Alcide, M. Alcide, M.
RV000035 Van d'oude jongensschool in Zemst tot heemhuis De Semse 1913-2013 Van d'oude jongensschool in Zemst tot heemhuis De Semse 1913-2013 (van onderwijs naar heemkring De Semse) 69 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Van Kerckhoven, Roger De Semse - Zemst
RV000036 Arbeid Arbeid: geschiedenis van de ambachten en volkskunde 23 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Volkskunde s.n. De Semse - Zemst
RV000037 De geschiedenis van de kerk van Hofstade De geschiedenis van de kerk van Hofstade (Zemst): de geschiedenis van de kerkelijke gebouwen in Hofstade (o.m. de Kapel van Geerdegem) 23 pagina's 1978 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n.
RV000038 Nieuw Zemst in oude prenten Nieuw Zemst in oude prenten: geschiedenis van Zemst en zijn deelgemeenten 94 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten ver Elst, André Europese Bibliotheek
RV000039 Jaarverslag Sportimonium 2009 Jaarverslag Sportimonium 2009 (Hofstade - Zemst) 61 pagina's 2009 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten De Vroede, Erik Sportimonium
RV000040 Hofstade ; 1959-1964 Ter verantwoording … Hofstade ; 1959-1964 Ter verantwoording … : gemeenteverkiezingen en gemeentebestuur (Hofstade - Zemst) 32 pagina's 1964 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vermeulen, J.
RV000041 Een korte tocht door de geschiedenis, 200 jaar na Maria-Theresia en de Boerenkrijg 1740-1815 De geschiedenis vanaf 1740, de Brabantse Omwenteling, tot einde Boerenkrijg in de regio Zemst 61 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige kring De Semse
RV000042 Kroniek van een harmonie : Kon. Harmonie St. Martinus Weerde 1900-2000 Kroniek van een harmonie : Kon. Harmonie St. Martinus Weerde 1900-2000 69 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Cromboom, Omer en Marivoet, Bart
RV000043 De burchten en ridders van Nedergem, Sporen van de Grimbergse Oorlog De burchten en ridders van Nedergem, Sporen van de Grimbergse Oorlog - Archeologie in Eppegem (Zemst) 49 pagina's 2011 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Kardux, Ton Kardux, Ton
RV000044 Uit het dialekt van Nieuw-Zemst Uit het dialekt van Nieuw-Zemst: dialecten te Zemst 103 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten ver Elst, André VTB-VAB
RV000045 Geschiedenis van het Huis der Zusters van Maria te Hofstade : Oktober 1896 tot juni 1945 Geschiedenis van het Huis der Zusters van Maria te Hofstade : Oktober 1896 tot juni 1945: Rooms-Katholicisme en onderwijs georganiseerd door kloosterorden 45 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. De Semse - Zemst
RV000046 De Romeinse vicus van Elewijt De Romeinse vicus van Elewijt: archeologie te Elewijt (Zemst) 20 pagina's 2013 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. De Semse - Zemst
RV000047 Elewijts Bachkoor 1965-2015 Elewijts Bachkoor 1965-2015: zangkoor te Elewijt (Zemst) 68 pagina's 2015 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Govaerts, Michel (red.) Elewijts Bachkoor
RV000048 Het huisraad in de Vlaamse volkskunde Het huisraad in de Vlaamse volkskunde: cultuurgeschiedenis 32 pagina's 1974 bibliotheek - rubriek Volkskunde Weyns, Jozef Kredietbank
RV000049 Vlaams erfgoed in de Franse Westhoek Vlaams erfgoed in de Franse Westhoek 216 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Volkskunde Despriet, Philippe De Wijngaert
RV000050 Schransen tot je … barst Schransen tot je … barst: eetgewoonten en cultuurgeschiedenis 32 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Volkskunde Renkin, Gert (red.) Van Gelder, Jan (red.) Erf en Heem
RV000051 Bières, brasseries, patrimoine industriel Bières, brasseries, patrimoine industriel: culinair erfgoed, bier en brouwerijen 81 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Volkskunde s.n. La Fonderie
RV000052 Eigen aard : grepen uit de Vlaamse folklore Eigen aard : grepen uit de Vlaamse folklore. Een boek over volksgeloof, volksliederen, volksgeneeskunde en volksgebruiken 541 pagina's 1946 bibliotheek - rubriek Volkskunde Peeters, K.C. De Vlijt
RV000053 Allemaal mensen : beelden uit het dagelijkse leven van vroeger 1836-1920 Allemaal mensen : beelden uit het dagelijkse leven van vroeger 1836-1920. Fotoboek met het dagelijkse leven in de 19de-20ste eeuw. 159 pagina's 1977 bibliotheek - rubriek Volkskunde Dirickx, Marcel Tijdschriften Uitgevers Maatschappij
RV000054 Groene ambachten : ontmoetingen met buitenmensen Groene ambachten : ontmoetingen met buitenmensen - Beroepen en ambachten 176 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Land en Tuinbouw Steltman, Piet ; Van de Kam, Jan Spectrum
RV000055 Een bezoek aan het Museum voor folklore Een bezoek aan het Museum voor folklore: Mechelen 11 pagina's bibliotheek - rubriek Volkskunde s.n. Stad Mechelen
RV000056 Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek ; Folklore en het dialect van het Mechelsche Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek ; Folklore en het dialect van het Mechelsche pagina's 1960 bibliotheek - rubriek Volkskunde Diddens, Hendrik et al. Gazet van Mechelen
RV000057 Van Leuvense stoof tot magnetron, van zeis tot grasmachine Van Leuvense stoof tot magnetron, van zeis tot grasmachine. Cultuurgeschiedenis: huisraad 63 pagina's 2008 bibliotheek - rubriek Volkskunde Vannoppen, Henri. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
RV000058 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseums in het Limburgse Bokrijk Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseums in het Limburgse Bokrijk - Het museum te Bokrijk. 59 pagina's 1983 bibliotheek - rubriek Volkskunde Weyns, Jozef
RV000059 Bokrijk : tuin van de Vlaamse volkscultuur Bokrijk : tuin van de Vlaamse volkscultuur - Het museum te Bokrijk. 196 pagina's 1961 bibliotheek - rubriek Volkskunde Weyns, Jozef Heideland
RV000060 Het Vlaamsche volksleven Het Vlaamsche volksleven. Volkskunde in Vlaanderen: algemeen, geloof en volksmuziek. 107 pagina's 1943 bibliotheek - rubriek Volkskunde Peeters, K.C. Wiek Op
RV000061 In de zon én in de schaduw : gemeentearchieven in het Vlaamse erfgoedbeleid In de zon én in de schaduw : gemeentearchieven in het Vlaamse erfgoedbeleid 190 pagina's 2004 bibliotheek - rubriek Volkskunde De Keyser, Bart VVBAD
RV000062 Op weg naar het volle leven : eerste en plechtige communie Op weg naar het volle leven : eerste en plechtige communie. Cultuurgeschiedenis over eetgewoonten. 16 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Volkskunde Provincie Vlaams-Brabant
RV000063 Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. Cultuurgeschiedenis over eetgewoonten. 180 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Volkskunde Niesten, Eddie et al. (red.) Provincie Vlaams-Brabant
RV000064 Levensrituelen : geboorte en doopsel Levensrituelen : geboorte en doopsel. Religie en rituelen bij geboorte en doopsel. 336 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Volkskunde Leijssen, Lambert (red.) Universitaire Pers
RV000065 De schuttersgilden van Tessenderlo De schuttersgilden van Tessenderlo 68 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Volkskunde s.n. LAD
RV000066 De reuzen van Vilvoorde De reuzen van Vilvoorde: folklore 13 pagina's 1983 bibliotheek - rubriek Volkskunde Verheyden, A.L.E. Adriaenssens, Luc Sympathie
RV000067 Cauderlier : kok voor burger en koning Cauderlier : kok voor burger en koning. Gastronomie: streekgerechten en recepten in België 252 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten Crauwels, Danny. Steps, Ghislaine. Van Caenegem De Semse - Zemst
RV000068 Genezen met aloë Genezen met aloë - alternatieve geneeskunde 87 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Wirth, Wolfgang Ennsthaler
RV000069 Van nar tot patiënt Van nar tot patiënt - geschiedenis van de psychiatrie 128 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Stockman, René Davidsfonds
RV000070 Oosterse geneeskunde Oosterse geneeskunde - alternatieve geneeskunde 271 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Van Alphen, Jan (red.). Aris, Anthony (red.) Lemniscaat
RV000071 De geneeskracht van bomen De geneeskracht van bomen - natuurgeneeswijze 134 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Allgeier, Kurt Bigot & Van Rossum
RV000072 Keizersnede : feiten en ervaringen Keizersnede : feiten en ervaringen - Gynecologie: bevallingen 125 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Kroes, Jannie Van Holkema & Warendorf
RV000073 Alles over homeopathie Alles over homeopathie 155 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Vithoulkas, George Elmar
RV000074 Het heimelijk (on)gemak Het heimelijk (on)gemak - Archeologie en cultuurgeschiedenis over toiletgebruiken 89 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg Swinnen, Marc Mechelse vereniging voor archeologie
RV000075 Handboek voor de agenten behorend tot de plaatselijke krachten, dl. 3 Redding Handboek voor de agenten behorend tot de plaatselijke krachten, dl. 3 Redding - technieken Civiele Bescherming 16 pagina's bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondheidszorg s.n. Ministerie van Binnenlandse Zaken
RV000076 Kroniek van het Belgische voetbal : deel 1 ; 1863-1906 Kroniek van het Belgische voetbal : deel 1 ; 1863-1906 - geschiedenis van het voetbal in België 242 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Sport Fraiponts, Jean - Willocx, Dirk ASSOC.BE
RV000077 Tour de France Tour de France - wielrennen: Ronde van Frankrijk 463 pagina's 1989 bibliotheek - rubriek Sport van der Wal, Reina - Groen, Rob Sports & Freetime
RV000078 Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen - volksgeneeskunde 224 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondsheidszorg van Dijk, Paul Ankh-Hermes
RV000079 De Gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het Aartsbisdom Mechelen in de 17de en  18de eeuw De Gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het Aartsbisdom Mechelen in de 17de en 18de eeuw - geschiedenis van de gezondheidszorg in Mechelen. 954 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondsheidszorg Ockeley, Jaak Archief- en Bibliotheekwezen
RV000080 Openbare krankzinnigenzorg te Mechelen in de 18de eeuw Openbare krankzinnigenzorg te Mechelen in de 18de eeuw - psychiatrie in Mechelen in de 18de eeuw. 293 (57) pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geneeskunde Gezondsheidszorg Van der Auwera, Jeroen Van der Auwera, Jeroen
RV000081 Wielrennen : techniek, taktiek… Wielrennen : techniek, taktiek… 158 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Sport Hinault, Bernard Tirion
RV000082 De bijbel van 100 jaar tour De bijbel van 100 jaar tour - wielrennen: Ronde van Frankrijk 445 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Sport Nelissen, Jean Veen
RV000083 Wielersport : historie, materiaal… Wielersport : historie, materiaal… - wielrennen 392 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Sport Zorn, Henk Elmar
RV000084 Kroniek van de Olympische Spelen Kroniek van de Olympische Spelen 383 pagina's 1987 bibliotheek - rubriek Sport Holthausen, Joop Tirion
RV000085 Het boek van het paard Het boek van het paard - paarden 208 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Sport Churchill, Peter [et al.] Atrium
RV000086 Basisboek Western Riding Basisboek Western Riding - paardensport 104 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Sport Burgmeijer, Rieky LVR
RV000087 Antwerpse plaatsnamen : Hombeek Antwerpse plaatsnamen : Hombeek - toponiemen 75 pagina's 1947 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde De Ridder, Fr. Standaard
RV000088 Mechelse maatjes ; een boek vol praatjes en plaatjes Mechelse maatjes ; een boek vol praatjes en plaatjes - verhalen uit Mechelen 48 pagina's 2009 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde de Mijn, Heidi Erfgoedcel Mechelen
RV000089 Mechelse knipselalmanak Mechelse knipselalmanak - krantenknipsels uit Mechelen pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde Van de Leur, Lucas Van de Leur
RV000090 Help, de toren brandt ! : en andere dappere daden… Help, de toren brandt ! : en andere dappere daden…- Volkshumor, gedichten, liedjes en spotnamen uit Mechelen 118 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde Van Balberghe, Jozef Ready-Press
RV000091 Oude Vlaamsche haarden Oude Vlaamsche haarden - Haarden in Vlaanderen pagina's 1905 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Heins, A. Onze Kunst
RV000092 Marsepein Marsepein - culinair erfgoed 76 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Volkskunde Crauwels, Danny. Inghelram, Liesbeth. Steps Ghislaine. Academie voor streekgebonden gastronomie
RV000093 Mechelen : zijn geschiedenis, zijn kunstpatrimonium Mechelen : zijn geschiedenis, zijn kunstpatrimonium - Gebouwen te Mechelen 100 pagina's 1968 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Poumon, Emile Gallet, A.
RV000094 600 jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf 600 jaar beroepsorganisatie van het bouwbedrijf - Ambachten in Mechelen en de Zuidelijke Nederlanden 152 pagina's 1977 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Kocken, Marcel Syndicale Kamer Bouwnijverheid
RV000095 Les tapisseries de l'Hôtel de Ville de Malines Les tapisseries de l'Hôtel de Ville de Malines - Textielkunst: tapijten te Mechelen 10 pagina's 1957 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Crick-Kuntziger, M.
RV000096 De houten huizen van Mechelen De houten huizen van Mechelen - bouwkunst in Mechelen 107 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Serieus, H. Keldermansgenootschap
RV000097 Inventaris Mechels kerkpatrimonium Inventaris Mechels kerkpatrimonium - kunst in de kerken van Mechelen 19 pagina's 1989 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid De Mets, R., Verriest, N. …[et al.] Stad Mechelen
RV000098 De wandtapijtkunst van Gaspard De Wit De wandtapijtkunst van Gaspard De Wit - tentoonstellingen van wandtapijten te Mechelen 18 pagina's 1967 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Van de Walle, A.L.J. Stad Gent
RV000099 In en om Sint-Janskerk Mechelen In en om Sint-Janskerk Mechelen - kunst in de kerken van Mechelen 108 pagina's 1983 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Caers, L. Caers, L.
RV000100 Grondstof, stof tot nadenken : steen Grondstof, stof tot nadenken : steen - Monumenten te Mechelen 70 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Stad Mechelen
RV000101 Kleine monumenten in Vlaams-Brabant Kleine monumenten in Vlaams-Brabant 190 pagina's 2010 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Limbos, Caroline Heemkunde Vlaanderen
RV000102 Monumentenzorg  versus heemkundige kringen (studie, sensibilisering, herbestemmingsopties) Monumentenzorg versus heemkundige kringen (studie, sensibilisering, herbestemmingsopties) - Monumentenzorg in Vlaanderen 31 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Van Royen, Harry (samenst.) Verbond van Heemkunde
RV000103 Gemeentelijke monumentenzorg in Vlaanderen Gemeentelijke monumentenzorg in Vlaanderen 100 pagina's 1989 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Koning Boudewijnstichting
RV000104 Motieven, symbolen, patronen Motieven, symbolen, patronen 98 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Vermeir, Harry Erf en Heem
RV000105 Handwerk in de religie Handwerk in de religie - textiel, borduren en handwerken 59 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Vermeir, Harry (red.) Midzeelhoeve
RV000106 Wit borduren Wit borduren - textiel, borduren en handwerken 51 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Tonnoeyr, José Midzeelhoeve
RV000107 Alles over steriliseren en pasteuriseren Alles over steriliseren en pasteuriseren - voeding en bewaartechnieken 82 pagina's 1956 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Verlooy, L.S. Het gouden spoor
RV000108 Centrum voor speelgoed en volkskunde Centrum voor speelgoed en volkskunde - spelen en speelgoed te Mechelen 194 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde s.n. Centrum voor Speelgoed en Volkskunde
RV000109 Spel en speelgoed door de eeuwen heen Spel en speelgoed door de eeuwen heen - spelen en speelgoed te Mechelen 109 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde s.n. Folklorefestival Mechelen
RV000110 Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn te Mechelen : jubileumboek 1922-1972 Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn te Mechelen : jubileumboek 1922-1972 - Beiaardschool te Mechelen: beiaardiers en beiaarden (muziek in België) 341 pagina's 1973 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Godenne, Willy (red.) Joosen, Henry (red.) Koninklijke Beiaardschool
RV000111 Kruiden kennen, kweken, gebruiken Kruiden kennen, kweken, gebruiken 80 pagina's bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde s.n. Povinciaal Instituut Tuinbouwonderwijs
RV000112 Het muziekleven, het vlas, sagen en bijgeloof Het muziekleven, het vlas, sagen en bijgeloof - Muziek Hombeek 384 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Volkskunde Cumps, Lieven, K. (red.) Hoembeka
RV000113 De jeugdbeweging in Hombeek : van MAP naar Chiro.  De Gilde van Sint-Maarten en Sint-Sebastiaan De jeugdbeweging in Hombeek : van MAP naar Chiro. De Gilde van Sint-Maarten en Sint-Sebastiaan 255 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Volkskunde Mariën, Wim. Van Autenboer, Eugeen Hoembeka
RV000114 Tootsie, Lionel, Gilbert en vrienden : Noord-Amerikaans speelgoed in Belgische verzamelingen Tootsie, Lionel, Gilbert en vrienden : Noord-Amerikaans speelgoed in Belgische verzamelingen - Speelgoedmuseum Mechelen : speelgoed uit Amerika 40 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid en Huishoudkunde s.n. Speelgoedmuseum
RV000115 Karakterpoppen : zelf maken van cerniet en porselein Karakterpoppen : zelf maken van cerniet en porselein 63 pagina's + patronen 1991 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Becker, Sylvia Helmond
RV000116 Zo zit dat zegt tante Kaat : met etiquettewijzer Zo zit dat zegt tante Kaat : met etiquettewijzer - etiquette en huishoudtips 112 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Dalhuijsen-Nuis, lma Globe
RV000117 Kloosterkeukens en recepten Kloosterkeukens en recepten - voeding en recepten in kloosters 124 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Coppens, Thera Roularta
RV000118 Het grote keukenkruidenboek Het grote keukenkruidenboek - voeding en kruiden 192 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Root, Waverley Zomer & Keuning
RV000119 Kookingrediënten Kookingrediënten - Encyclopie over voeding 240 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde s.n. Lannoo
RV000120 Van lakenweverij tot kantwerk en wandtapijten : binnen de driehoek Brussel-Leuven-Mechelen Van lakenweverij tot kantwerk en wandtapijten : binnen de driehoek Brussel-Leuven-Mechelen - textielkunst: linnen, kant, weven 176 pagina's 1999 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Lauwers, Jos Het Streekboek
RV000121 Het kleiboek : oude technieken en nieuwe mogelijkheden Het kleiboek : oude technieken en nieuwe mogelijkheden - pottenbakken en aardewerk 384 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid Versluys, Luk Versluys, Luk
RV000122 De speelkaart : zes eeuwen des duivels prentenboek De speelkaart : zes eeuwen des duivels prentenboek - geschiedenis van het kaarten en de speelkaart 144 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid en Huishoudkunde Peters van Berkel, Nico Heureka
RV000123 Kaartspelen : spelregels, varianten en termen Kaartspelen : spelregels, varianten en termen 155 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Revalk, S.A.A.A. Prisma
RV000124 Jeu de boules : geschiedenis, spelregels, tactieken Jeu de boules : geschiedenis, spelregels, tactieken - sport: petanque 70 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Sport Reesink, Henk Gaade
RV000125 Algemene officiële catalogus van de Belgische en Luxemburgse telefoonkaarten Algemene officiële catalogus van de Belgische en Luxemburgse telefoonkaarten (catalogi - verzamelen - telefonie) 167 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid en Huishoudkunde Reniers, Eddy Reniers, Eddy
RV000126 Oud nieuws, nieuw leven : studiedag over digitale bewaring en ontsluiting van historische kranten Oud nieuws, nieuw leven : studiedag over digitale bewaring en ontsluiting van historische kranten (vorming over digitalisering) 27 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Opvoeding, Vorming en Onderwijs Wuyts, Eva. Steen, Iris Erfgoedcel Ieper
RV000127 Erf Goed ! : suggesties voor juffen en meesters Erf Goed ! : suggesties voor juffen en meesters - erfgoed en onderwijs 79 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Opvoeding, Vorming en Onderwijs Creyf, Tomas CANON
RV000128 Een introductie tot de zorg voor het funerair erfgoed Een introductie tot de zorg voor het funerair erfgoed 94 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Opvoeding, Vorming en Onderwijs Adriaenssens, Ivo (red.) VCM
RV000129 Archiveren kun je leren : syllabus Archiveren kun je leren : syllabus - archiefkunde 66 pagina's 2004 bibliotheek - rubriek Opvoeding, Vorming en Onderwijs Michielsen, Els. Verhaert, Roeland. Kwanten,Godfried… (et al.) VCM
RV000130 90 jaar T.S.M. 90 jaar T.S.M. (Onderwijs - Mechelen) 372 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Opvoeding, Vorming en Onderwijs Vermeiren, Jef TSM Mechelen
RV000131 De molens in Brabant De molens in Brabant 325 pagina's 1961 bibliotheek - rubriek Techniek Duwaerts, Maurice-Alfred Provincie Brabant
RV000132 1000 jaar scheepvaart : in kunst en ambacht 1000 jaar scheepvaart : in kunst en ambacht - Het zeekanaal Brussel-Willebroek en de Zenne 200 pagina's 1979 bibliotheek - rubriek Techniek s.n. Koninklijke Yachtclub van Brussel
RV000133 Brussel Vaart : verleden en toekomst van het Brussels kanaal Brussel Vaart : verleden en toekomst van het Brussels kanaal - Zeekanaal Brussel-Willebroek 56 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Techniek Van Herck, Bart (red.) Koninklijke Yachtclub van Brussel
RV000134 Zenne : zuiver water : colloqiumteksten Zenne : zuiver water : colloqiumteksten (milieuverontreiniging waterlopen en waterzuivering) 41 pagina's 1987 bibliotheek - rubriek Techniek De Blander J. (et al.) Leefmilieu "De benedenloop van de Zenne"
RV000135 Zenne : zuiver water : colloqiumteksten : tweede jaarboek Zenne : zuiver water : colloqiumteksten : tweede jaarboek (milieuverontreiniging waterlopen en waterzuivering) 36 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Techniek Van de Werf, H... (et al.) Leefmilieu "De benedenloop van de Zenne"
RV000136 Zenne : zuiver water : colloqiumteksten : derde jaarboek Zenne : zuiver water : colloqiumteksten : derde jaarboek (milieuverontreiniging waterlopen en waterzuivering) 44 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Techniek De Blander, J. (et al.) Leefmilieu "De benedenloop van de Zenne"
RV000137 Handboek kaart - kompas - GPS Handboek kaart - kompas - GPS Oriënteringsmiddelen: kaartlezen, kompas, GPS 287 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Techniek Linke, Wolfgang Kosmos
RV000138 De Mijlpaal van de Belgische spoorwegen te Mechelen : betekenis en historie De Mijlpaal van de Belgische spoorwegen te Mechelen : betekenis en historie (geschiedenis) 106 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Techniek Goossens, Jan Mechelse vereniging voor Spoorweghistoriek
RV000139 Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen te Mechelen Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen te Mechelen 153 pagina's 1979 bibliotheek - rubriek Techniek Rogier, M.C.G. Mechelse vereniging voor Spoorweghistoriek
RV000140 Industrieel erfgoed in België 2009-2012 : rapport Industrieel erfgoed in België 2009-2012 : rapport 29 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Techniek Viaene, Patrick SIWE
RV000141 Vaart in de geschiedenis : 250 jaar kanaal Leuven-Dijle Vaart in de geschiedenis : 250 jaar kanaal Leuven-Dijle - Geschiedenis van de Leuvense vaart; Hofstade en het Bloso domein. 70 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Techniek van Meerten, Michelangelo Tobback, Louis
RV000142 Water : verslagboek Vlaams-Nederlandse driedaagse Water : verslagboek Vlaams-Nederlandse driedaagse (Water en ruimtelijke ordening) 135 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Techniek Adriaenssens, Ivo (red.) VCM
RV000143 Waterkwaliteit in Vlaanderen 1997 Waterkwaliteit in Vlaanderen 1997 31 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Techniek Vandaele, Wilfried (red.) VMM
RV000144 Oprichting N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Oprichting N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (Zeekanaal Brussel-Rupel - Sluis te Zemst en kaai Rombouts te Willebroek) 44+31 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Techniek Van Otterdyk, Flor (red.) Antwerpse Lloyd
RV000145 Klein-Brabants molenboek Klein-Brabants molenboek 272 pagina's 2009 bibliotheek - rubriek Techniek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant
RV000146 Oorsprong van stoommachines en stoomlokomotieven Oorsprong van stoommachines en stoomlokomoteven (industrieel erfgoed en geschiedenis) 47 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Techniek Verbeeck, H. Mechelse vereniging voor Spoorweghistoriek
RV000147 De merkwaardige geschiedenis van een Vilvoords metaalconstructiebedrijf 1860-1989 De merkwaardige geschiedenis van een Vilvoords metaalconstructiebedrijf 1860-1989 (Industrieel erfgoed: Mondiale te Vilvoorde) 60 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Techniek Stappers, Marcel Geschied- en Heemkundige Kring Hendrik I Vilvoorde
RV000148 Provinciale ontmoetingsdag Vervoer 2 Provinciale ontmoetingsdag Vervoer 2 13 pagina's 2001 bibliotheek - rubriek Techniek Vannoppen, Henri. Keutgens, Eric. Vandegoor, Gust Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant
RV000149 Provinciale ontmoetingsdag Vervoer 3 Provinciale ontmoetingsdag Vervoer 3 (Heemmusea: karren en wagens) 8 pagina's 2001 bibliotheek - rubriek Techniek Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant
RV000150 De Remyfabrieken te Wijgmaal: de groei van een industriëel complex De Remyfabrieken te Wijgmaal: de groei van een industriëel complex (Industrieel erfgoed: industriëen Remy, economische en historische beschrijving) 32 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Techniek Cresens, André (red.) SIWE
RV000151 Den Volcke ten baete : 150 jaar nieuws uit de regio Den Volcke ten baete : 150 jaar nieuws uit de regio (Industrieel erfgoed: nieuwsverspreiding en drukkerijen) 192 pagina's 2010 bibliotheek - rubriek Techniek Van Kerckhoven, Gert. Verheyen, Cedric. Winckelmans, Jos Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant
RV000152 Mechelen op wielen Mechelen op wielen (Buurtspoorwegen te Mechelen: trams en autobussen) 104 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Techniek Devroey, Werner (sameet.) Het Streekboek
RV000153 Wording van een boekband Wording van een boekband (Boek: boekbanden en boekbinden) 79 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Techniek Balle, Jean-Luc. Goffin, Jacques (samenst.) Koninklijke Bibliotheek Albert I
RV000154 Mechelse verlichte geesten, vrijdenkers en vrijmetselaars (1772-1840) Mechelse verlichte geesten, vrijdenkers en vrijmetselaars (1772-1840) (Vrijmetselarij te Mechelen) 160 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Installé, Henri de Vries-Brouwers
RV000155 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1989 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1989 (Rooms-katholiscisme : kerkbestuur) 488 pagina's 1989 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Aartsbisdom
RV000156 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1990 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1990 (Rooms-katholiscisme : kerkbestuur) 496 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Aartsbisdom
RV000157 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1991 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 1991 (Rooms-katholiscisme : kerkbestuur) 800 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Aartsbisdom
RV000158 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 2000 Jaarboek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 2000 (Rooms-katholiscisme : kerkbestuur) 445 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Aartsbisdom
RV000159 De Aartsbisschoppen van Mechelen De Aartsbisschoppen van Mechelen (Rooms-katholieke kerk: bisschoppen) 144 pagina's 2009 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Delbaere, Paul De Vrienden van de Sint-Romboutskathedraal
RV000160 De Sint-Gertrudisparochie Machelen De Sint-Gertrudisparochie Machelen (Kerkgebouwen en religieuze voorwerpen) 112 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Cornand, Fee Heemkundekring Machela
RV000161 Kardinaal Mercier : zijn leven, zijn werk : dl. 1 Kardinaal Mercier : zijn leven, zijn werk : dl. 1 (Rooms-katholicisme: kerkstructuur) 196 pagina's 1926 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Vervoort, C. In Eigen Beheer
RV000162 Kardinaal Mercier : zijn leven, zijn werk : dl. 2 Kardinaal Mercier : zijn leven, zijn werk : dl. 2 (Rooms-katholicisme: kerkstructuur) 206 pagina's 1926 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Vervoort, C. In Eigen Beheer
RV000163 Het protestantisme binnen 1200 jaar Vilvoorde : catalogus van de tentoonstelling Het protestantisme binnen 1200 jaar Vilvoorde : catalogus van de tentoonstelling (William Tyndale) 11 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen William Tyndalekring
RV000164 Vilvoorde : een belangrijk reformatorisch brandpunt ? :1520-1600 Vilvoorde : een belangrijk reformatorisch brandpunt ? :1520-1600 (protestantisme in Vilvoorde) 11 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Verheyden, A.L.E.
RV000165 Volksreligie in België en Luxemburg Volksreligie in België en Luxemburg (volksgeloof) 200 pagina's 1999 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Minke, A. Neuberg, A. Van Royen, H. (samenst.) Verbond voor Heemkunde
RV000166 Volksdevotie : in het oude land van Edingen Volksdevotie : in het oude land van Edingen (volksgeloof) 104 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Baljuwhuis Galmaarden
RV000167 Voetsporen van devotie : processies in Vlaams-Brabant Voetsporen van devotie : processies in Vlaams-Brabant 160 pagina's 2008 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Roelants, Nienke Peeters
RV000168 Het begijnwezen Het begijnwezen (Mechelen: begijnen, begijnhoven en begijnhofkerk) 121 pagina's bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Luyten, J.
RV000169 Onze Lieve Vrouw in 't Hammeken te Zemst Onze Lieve Vrouw in 't Hammeken te Zemst (Bedevaarten en volksgeloof) 16 pagina's 1929 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Van der Hameyde, Jan Eigen Schoon & De Brabander
RV000170 Beknopte geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.L.V.  Van Hanswijk : binnen Mechelen Beknopte geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.L.V. Van Hanswijk : binnen Mechelen (Bedevaarten en volksgeloof) 62 pagina's 1949 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Naulaerts, J. Naulaerts, J.
RV000171 Kerkelijk Duffel Kerkelijk Duffel (parochies en kerken) 128 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Wuyts, Luc (eindred.) KWB Oost
RV000172 Hanswijk : jubelfeesten 1963 Hanswijk : jubelfeesten 1963 (O.L.V. van Hanswijk te Mechelen: stoeten en processies) 105 pagina's 1963 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Vandekerckhove, R.
RV000173 Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1938 Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1938 (O.L.V. van Hanswijk te Mechelen: stoeten en processies) 62 pagina's 1938 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Gazet van Mechelen
RV000174 Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1913 Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1913 (O.L.V. van Hanswijk te Mechelen: stoeten en processies) 66 pagina's 1913 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Dierickx-Beke
RV000175 Mechelen Hanswijk 1000 : 11de cavalcade ommegang Mechelen Hanswijk 1000 : 11de cavalcade ommegang (O.L.V. van Hanswijk te Mechelen: stoeten en processies) 64 pagina's 1988 bibliotheek - rubriek Godsdiensten en ideologische strekkingen Lambert, Jan
RV000176 Het Brussels dialect Het Brussels dialect 88 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde Dekoster, J.A. Trema
RV000177 Kuipersalaam : catalogus Kuipersalaam : catalogus (Ambachten en bier te Brussel) 24 pagina's 1983 bibliotheek - rubriek Techniek Brussels Museum van de Geuze
RV000178 Restauratie, renovatie Restauratie, renovatie (gebouwen) 8 pagina's bibliotheek - rubriek Techniek Vandendorpe, Arthur Vandendorpe
RV000179 Tabak : een hele wereld in één blad Tabak : een hele wereld in één blad (tabak en tabaksproducten) 23 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Economie Criel, Wim
RV000180 Een dorp aan De Zenne Een dorp aan De Zenne (Hombeek, Wereldoorlog II en voetbalsport) 280 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Hoembeka
RV000181 De oudste stadsrekening van Mechelen : 1311-1312 : deel 1 De oudste stadsrekening van Mechelen : 1311-1312 : deel 1 (boekhouding) 292 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Economie Joosen, Henri
RV000182 Herten Aas :1967-1977 Herten Aas :1967-1977 (Horeca in Mechelen: cafés, herbergen en kunst) 70 pagina's 1977 bibliotheek - rubriek Economie Joosen, Henri
RV000183 Het Mechels visverkopersambacht in de achttiende eeuw : een sociaal-economische studie Het Mechels visverkopersambacht in de achttiende eeuw : een sociaal-economische studie (ambachten te Mechelen) 210 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Economie Renkin, Gert
RV000184 Een zondag in Zemst Toerisme in Zemst 16 pagina's 1984 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten ver Elst, André VTB
RV000185 Landelijk wonen Landelijke architectuur in Vlaanderen 186 pagina's 1987 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid s.n. Boerinnenbond Leuven
RV000186 Zemst eet vreemd : de wereldkeuken van onze gemeente Ontwikkelingssamenwerking Zemst wereldkeuken 50 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Zemst en deelgemeenten s.n. Gemeentebestuur Zemst
RV000187 Bouwen door de eeuwen heen, deel 2n, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde Bouwkunst in Vlaams-Brabant 824 pagina's 1975 bibliotheek - rubriek Kunst en Kunstnijverheid De Maegd, Christiane Snoeck-Ducaju
RV000188 Cursussen ingericht door Heemkunde Vlaams-Brabant van december 2006 tot en met juni 2008 Cursussen over erfgoed, archeologie en kerkarchieven 252 pagina's 2008 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Vanderbeken, Colette Heemkunde Vlaams-Brabant
RV000189 Cursussen heemkundige in Vlaanderen : 1996-1997 Cursussen over erfgoed, Vlaams-Brabant [150] pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie s.n. Heemkunde Vlaams-Brabant
RV000190 Tijd-schrift : Erfgoed in migratie Geschiedenis van erfgoed en migratie 81 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie s.n. Heemkunde Vlaanderen
RV000191 De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden Geschiedenis van de Nederlanden in chronologieën en tijdrekenkunde ; kalenders 551 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Strubbe, Eg. I. en Voet, L. Koninklijke Commissie voor geschiedenis
RV000192 Het parlement : exponent van een democratische samenleving : 1831-1981 Parlementaire geschiedenis van België 124 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat
RV000193 Toeristisch wegwijs in Heerlijkheid Mechelen - Vaartland  Rupelstreek - Klein-Brabant Toeristische geschiedenis van Mechelen en omgeving 180 pagina's 1981 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Van Gelder, Wim Ouderits
RV000194 Landelijk leven in Vlaanderen : een onmisbaar werk over de laatste restanten van de oude landelijke cultuur Cultuurgeschiedenis van Vlaanderen 140 pagina's 1983 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie van der Linden, Renaat en Vanheule, Lodewijk Altiora
RV000195 België 1830-1980 Geschiedenis van België 170 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Dhondt, R.C.F. en Hochepied, G. Van In
RV000196 Geschiedenis van België in prenten = Histoire de la Belgique en images Oude prenten over de geschiedenis van België 143 pagina's, ill. 1894 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie [s.n.] Lebègue, J.
RV000197 Over begraven en kerkhoven te Sint-Katelijne-Waver Cultuurgeschiedenis bij dood, begraven en funerair erfgoed in Sint-Katelijne-Waver 107 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Volkskunde Van Bulck, G., [et al...] Erf en Heem
RV000198 Franse revolutie en boerenkrijg in Klein-Brabant (heruitgave) Boerenkrijg in Klein-Brabant 243 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Archeologie Heraldiek Genealogie Suykens, A. Vereniging voor heemkunde in Klein-Brabant
RV000199 Archeologie 2013 Archeologie in Vlaams-Brabant 29 pagina's 2013 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie [s.n.] Provincie Vlaams-Brabant
RV000200 Klim in je stamboom Stamboomonderzoek 47 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Mispelon, Michiel Familia et Patria
RV000201 Ter Hofstad doorgrond : een Brabantse hoeve met walgracht in Haacht (1200-heden) Geschiedenis van De Kraneveldshoeve of Hof ter Hofstad te Haacht 209 pagina's 1990 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Heraldiek, Genealogie Caes, Ward en Minnen, Bart HAGOK
RV000203 Bijdragen tot de Hombeekse geschiedenis : deel 6 De geschiedenis van Hombeek 317 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Kempeneer, Ward et al… Hoembeka
RV000204 Frederik de Marselaer eerste Baron van Perck-Elewyt Frederik de Marselaer eerste Baron van Perck-Elewyt - geschiedenis van Perk en Elewijt 50 pagina's 2009 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Degraeve, Paul Heemkring "Ter Ham"
RV000205 Vilvoorde : zijn ontstaan, zijn geschiedenis Vilvoorde : zijn ontstaan, zijn geschiedenis 72 pagina's 1968 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Poumon, Emile Poumon, Emile
RV000206 Wandelen langs de filmpaleizen in Mechelen Wandelen langs de filmpaleizen in Mechelen - geschiedenis van de bioscopen in Mechelen 31 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. De Mijn, Heidi
RV000207 Vilvoorde in de middeleeuwen (700-1500) Vilvoorde in de middeleeuwen (700-1500) - geschiedenis van Vilvoorde 43 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Verbruggen, J.F. Genootschap Geschied- en Oudheidkunde
RV000208 Vilvoorde in de 19de eeuw (1800-1900) Vilvoorde in de 19de eeuw (1800-1900) - geschiedenis van Vilvoorde 20 pagina's 2001 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Verbruggen, J.F. Genootschap Geschied- en Oudheidkunde
RV000209 Geschiedenis van het Kasteel Ter Ham te Steenokkerzeel Geschiedenis van het Kasteel Ter Ham te Steenokkerzeel 40 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Lauwers, Jos Heemkring "Ter Ham"
RV000210 Jubileumuuitgave 25 jaar GBM : De omwenteling van 1830 te Mechelen Jubileumuuitgave 25 jaar GBM : De omwenteling van 1830 te Mechelen - geschiedenis van de omwenteling te Mechelen 34 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Kocken, Marcel Gidsenbond Mechelen
RV000211 Het parlement en de grote raad te Mechelen Het parlement en de grote raad te Mechelen - geschiedenis van de rechtspraak in de 15de eeuw te Mechelen 8 pagina's, 37 pl. 1949 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Maes, L. Th. Stad Mechelen
RV000212 Margareta van Oostenrijk en haar hof Margareta van Oostenrijk en haar hof - geschiedenis van Mechelen in de 15de - 16de eeuw p. 9-16, 32 foto's 1958 bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. Stad Mechelen
RV000213 Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914 Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914 - geschiedenis van de kinderarbeid in België 135 pagina's 1979 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Herdt, René (samenst.)
RV000214 Maalinas Antiqua : nr. 1 Maalinas Antiqua : nr. 1 - archeologie in Mechelen 29 pagina's 1984 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Cock, S. "Oud Mechelen"
RV000215 Maalinas Antiqua : nr. 2 Maalinas Antiqua : nr. 2 - archeologie in Mechelen 29 pagina's 1984 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Cock, S. "Oud Mechelen"
RV000216 Beroemde Mechelaars door de eeuwen heen Beroemde Mechelaars door de eeuwen heen - geschiedenis van Mechelen 63 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Installé, Henri Stad Mechelen
RV000217 Oude Mechelse volksfiguren Oude Mechelse volksfiguren - geschiedenis van Mechelen 78 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Crabeels, Milo Crabeels, Milo
RV000218 De Hultendries : te Hombeek De Hultendries : te Hombeek - geschiedenis van Hombeek en Zemst 96 pagina's 1991 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Slachmuylders, Theo Driescomité
RV000219 Munten en eretekens van het Koninkrijk België 1831-1976 Munten en eretekens van het Koninkrijk België 1831-1976 148 pagina's, 31 pl. 1977 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Van Keymeulen, André Koninklijke Bibliotheek Albert I
RV000220 Raadsels, rebussen en puzzels van alle tijden Raadsels, rebussen en puzzels van alle tijden - geschiedenis 300 pagina's 1970 bibliotheek - rubriek Taal- en Letterkunde Fuchs, J.M. (samenst.) Strengholt
RV000221 De vlasbereiding De vlasbereiding - geschiedenis van het vlas 136 pagina's 1930 bibliotheek - rubriek Landbouw Van Steenkiste, Constant Excelsior
RV000222 Boortmeerbeek : van heerlijkheid tot gemeente Boortmeerbeek : van heerlijkheid tot gemeente - geschiedenis van Boortmeerbeek 137 pagina's bibliotheek - rubriek Geschiedenis Fierens, Marc s.n.
RV000223 Torenwandeling : wandelbrochure Torenwandeling : wandelbrochure - geschiedenis van Boortmeerbeek en Hever 47 pagina's 1995 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Fierens, Marc s.n.
RV000224 Eigentijdse straatbeelden Eigentijdse straatbeelden - volksfiguren en standbeelden 229 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Volkskunde Van der Linden, Renaat Kon. Bond der Oostvlaamse Volkskundigen
RV000225 Hever in de 18de eeuw Hever in de 18de eeuw : geschiedenis en genealogie in de 18de eeuw te Boortmeerbeek en Hever 122 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. Ravensteyn
RV000226 Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken in stenen getuigen uit het verleden Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken in stenen getuigen uit het verleden - geschiedenis 161 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Bie Vera, Peeters, Jan , Wouters, Georges (samenst.) Ravensteyn
RV000227 1897 1997 : 100 jaar Schiplaken : het verleden wordt geschiedenis 1897 1997 : 100 jaar Schiplaken : het verleden wordt geschiedenis - geschiedenis van Boortmeerbeek en Schiplaken 319 pagina's 1997 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Dodion, Maurits et al…. Gemeentebestuur Boortmeerbeek
RV000228 Beknopte geschiedenis van Vilvoorde Beknopte geschiedenis van Vilvoorde 112 pagina's 2004 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Van Impe, F.A. Het Streekboek
RV000229 Het Charter en de Raad van Kortenberg : deel 1 Het Charter en de Raad van Kortenberg 300 pagina's 1952 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Van der Straete, Jos. KU Leuven
RV000230 Het Charter en de Raad van Kortenberg : deel 2 Het Charter en de Raad van Kortenberg 266 pagina's 1952 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Van der Straete, Jos. KU Leuven
RV000231 Geschiedenis van Berg : door de eeuwen heen Geschiedenis van Berg : door de eeuwen heen - geschiedenis van Kampenhout en Berg 168 pagina's 1973 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Lauwers, Jos. Gemeentebestuur Berg
RV000232 Gemeente en parochie Hombeek Gemeente en parochie Hombeek  - geschiedenis van Hombeek 125 pagina's 1931 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Ridder, F. Dierickx-Beke, H.
RV000233 Gedenkboek der Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1938 Gedenkboek der Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk : 988-1938 - stoeten en processies te Mechelen 71 pagina's 1938 bibliotheek - rubriek Godsdienstige en ideologische strekkingen s.n. Stad Mechelen
RV000234 Leest geweest Leest geweest - geschiedenis van Mechelen en Leest 343 pagina's 1978 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Herregods, Georges Herregods, Georges
RV000235 Conscriptie in de Franse tijd Conscriptie in de Franse tijd - Krijgsdienst en Militaire dienst in de 18de en 19de eeuw 32 pagina's 1992 bibliotheek - rubriek Geschiedenis de Lelys, E. Prov. Com. voor Geschiedenis en Volkskunde
RV000236 Promenades archéologiqes à Anderlecht Promenades archéologiqes à Anderlecht 99 pagina's 1958 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Van Damme, Daniel Godenne
RV000237 Dr. Jozef Weyns : pionier van de heemkunde in Vlaanderen Dr. Jozef Weyns : pionier van de heemkunde in Vlaanderen (volkskundige) 48 pagina's 1999 bibliotheek - rubriek Volkskunde s.n. Heemkundige Kring Die Swaene
RV000238 De provincie vroeger en nu : Brabant De provincie vroeger en nu : Brabant - geschiedenis van Brabant 89 pagina's 1976 bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. Gemeentekrediet
RV000239 Naar den vreemde, uit den vreemde : verslagboek april 2005 Oostakker Naar den vreemde, uit den vreemde : verslagboek april 2005 Oostakker - Erfgoed over import-export. Geschiedenis van de Plantentuinen te Meise en Laken. De koloniale geschiedenis van België - Egypte 102 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Adriaenssens, Ivo (red.) VCM
RV000240 Brussel : geschiedenis van een Brabantse stad Brussel : geschiedenis van een Brabantse stad 87 pagina's 2000 bibliotheek - rubriek Geschiedenis De Ridder, Paul Mens & Cultuur
RV000241 Brussel  voor 400 : Romeinse aanwezigheid te Brussel en omgeving Brussel  voor 400 : Romeinse aanwezigheid te Brussel en omgeving - Archeologie en geschiedenis van Brussel 45 pagina's 1978 bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. Heemk. Kring vh Graafschap Jette
RV000242 Acta : La nécropole franque de Merlemont Acta : La nécropole franque de Merlemont  - archeologie in België 96 pagina's 1967 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Wautelet, Y. Nationale Dienst voor Opgravingen
RV000243 Acta 4 : Aperçus sur la numismatique romaine Acta 4 : Aperçus sur la numismatique romaine - archeologie en munten in België 35 pagina's 1964 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Grollet, Y. Nationale Dienst voor Opgravingen
RV000244 Acta 5 : La nécropole mérovingienne de Surice (province de Namur) Acta 5 : La nécropole mérovingienne de Surice (province de Namur) - Archeologie en Merovingers 37 pagina's 1965 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Wautelet, Y. Nationale Dienst voor Opgravingen
RV000245 Acta 6 : Quelques silex trouvés à Romedenne Acta 6 : Quelques silex trouvés à Romedenne - Archeologie in België 52 pagina's 1966 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Wautelet, Y. Nationale Dienst voor Opgravingen
RV000246 Acta 7 : Bulletin de la Société Archéologique TRES Acta 7 : Bulletin de la Société Archéologique TRES - Archeologie in België 106 pagina's 1968 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Vanden Clooster, A., et al… Nationale Dienst voor Opgravingen
RV000247 Steenokkerzeel, Ter Ham, Wambeek en Humelgem : deel 2 Steenokkerzeel, Ter Ham, Wambeek en Humelgem : deel 2 - geschiedenis van Steenokkerzeel 879 pagina's 1987 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Lauwers, Jos. Kultuurraad en Sportraad Steenokkerzeel
RV000248 Groenboek voor het streven naar en het verwezenlijken van meer rechtvaardigheid in de wereld der oudstrijders 1914-1918 Groenboek voor het streven naar en het verwezenlijken van meer rechtvaardigheid in de wereld der oudstrijders 1914-1918 - beloningen voor Oudstrijders van Wereldoorlog I 95 pagina's bibliotheek - rubriek Oorlog s.n. Nationale Vuurkruisenbond
RV000249 Mechelen : stad en land, economische en sociale studie Mechelen : stad en land, economische en sociale studie - Economische en sociale geschiedenis van Mechelen in de 19de-20ste eeuw 262 pagina's bibliotheek - rubriek Geschiedenis s.n. VEV
RV000250 Bij de nonnekens van Muizen : een onbescheidenheid Bij de nonnekens van Muizen : een onbescheidenheid -  Geschiedenis van het kloosterleven in Mechelen - Muizen 30 pagina's 1927 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Laenen, J. De Spieghel
RV000251 De Dorpstraat, de Kerklaan, de Sint-Gertrudisstraat te Machelen (Bt) en haar inwoners in de jaren 1950 De Dorpstraat, de Kerklaan, de Sint-Gertrudisstraat te Machelen (Bt) en haar inwoners in de jaren 1950 - Geschiedenis van Machelen 122 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Vanhaesendonck, Frans Heemkring Machala
RV000252 Rampen : in Tijd-schrift, jrg.6, nr. 2 Rampen : o.a. overstromingen, aardbevingen, branden en veepest, geschiedenis 73 pagina's 2016 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Provoost, Nele [e.a.] Heemkunde Vlaanderen
RV000253 De metamorfosen van het Vilvoords stadhuis Geschiedenis van het stadhuis van Vilvoorde van 1873-1973 56 pagina's 1973 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Verheyden, A.L.E. Stad Vilvoorde
RV000254 Natuurgeweld in de Nederlanden Natuurrampen in De Nederlanden 72 pagina's 1974 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Fallaux, Emile Reader's Digest
RV000255 Het Max Wildiersfonds geëvalueerd : archief en wetenschappelijk onderzoek Archiefkunde 198 pagina's 2007 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Lamberts, Emiel VVBAD
RV000256 Oud geld, nieuw verhaal : in Tijd-schrift, jrg. 3, nr. 1 Geld en numismatiek 85 pagina's 2013 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Degraeve, Paul (e.a.) Heemkunde Vlaanderen
RV000257 Van kaart naar landschap : in Tijd-schrift, jrg. 2, nr. 3 Cartografie 89 pagina's 2012 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Beyls, Pieter (e.a.) Heemkunde Vlaanderen
RV000258 Lessenreeks heemkunde van de provincie Vlaams-Brabant van 1/9/2001-1/6/2002 Lessenreeks geschiedenis Vlaams-Brabant [180] pagina's 2002 bibliotheek - rubriek Geschiedenis Heyrman, Peter (e.a.) Heemkunde Vlaanderen
RV000259 Nabij, verenigd en meegerekend Erfgoedverenigingen in Vlaanderen 94 pagina's 2011 bibliotheek - rubriek Volkskunde Jacobs, Marc (e.a.) FARO
RV000260 Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens Dodoens, Rembert en de geschiedenis van Mechelen in de 16de eeuw 192 pagina's 1984 bibliotheek - rubriek Geschiedenis [s.n.] Stad Mechelen
RV000261 Héros et martyrs : 1940-1945 les fusillés Namen van oorlogsslachtoffers, gevangenissen, kampen van Wereldoorlog II 562 pagina's bibliotheek - rubriek Oorlogen Lévy, Paul-M.-G. Rosez
RV000262 L'épopée belge dans la grande guerre : 1914-1918 Wereldoorlog I in België 351 pagina's 1923 bibliotheek - rubriek Oorlogen Heuzé, Paul Aristide Quillet
RV000263 Guldenboek der vuurkaart Gedecoreerden met vuurkaart van veldslagen in Wereldoorlog I in België 671 pagina's bibliotheek - rubriek Oorlogen Rosez, J.
RV000264 Les fusillés de Malines Gefusilleerden van Boerenkrijg te Mechelen 201 pagina's 1937 bibliotheek - rubriek Oorlogen Eekhoud, Georges La Renaissance du Livre
RV000265 1914 in de regio Haacht : kleine dorpen in de Grote Oorlog Wereldoorlog I in de regio Haacht 553 pagina's 1993 bibliotheek - rubriek Oorlogen Casteels, Roger en Vandegoor, Gust HAGOK
RV000266 La Belgique sous l'occupation : 1940-1945 België tijdens bezetting Wereldoorlog II 32 pagina's + 42 bladen foto's 1974 bibliotheek - rubriek Oorlogen Gérard, Jo Meddens
RV000267 La libération de la Belgique De bevrijding van België na Wereldoorlog II 96 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Oorlogen Duplat, Guy (red.) Le Soir - RTBF
RV000268 Buchenwald : les horreurs des camps de torture Nazis Concentratiekampen tijdens Wereldoorlog II 16 pagina's 1945 bibliotheek - rubriek Oorlogen Minne, Roger Missoul
RV000269 44 : L'année de l'espoir : La Belgique, des heures folles de la libération à la sanglante bataille des Ardennes Het jaar 1944 tijdens Wereldoorlog II 98 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Oorlogen Henoumont, René e.a. Le Soir Illustré
RV000270 Op zoek naar de weggesleepten van mei 1940 Weggevoerden tijdens Wereldoorlog II mei 1940 40 pagina's 1973 bibliotheek - rubriek Oorlogen Borginon, H. De Nederlandsche Boekhandel
RV000271 Herdenking Slag van Rijmenam : 1578-1978 Veldslag van Rijmenam tijdens tachtigjarige oorlog 22 pagina's 1978 bibliotheek - rubriek Oorlogen Heemkring 't Hoefyser
RV000272 Van brigand tot held : Franse hervormingen en Boerenkrijg Boerenkrijg tijdens het Frans Bewind 140 pagina's 1998 bibliotheek - rubriek Oorlogen Stroobants, Bart Stedelijk Museum Hof van Busleyden
RV000273 Militärfahrzeuge van Krauss-Maffei bis 1945 Duitse militaire voertuigen tot 1945 80 pagina's 1980 bibliotheek - rubriek Oorlogen Spielberger, Walter J. Wehr & Wissen
RV000274 De Nieuwe Orde De Nieuwe Orde tijdens Wereldoorlog II 128 pagina's 1982 bibliotheek - rubriek Oorlogen De Wilde, Maurice De Nederlandsche Boekhandel
RV000275 Oorlog en vrede 22 eeuwen oorlogsgeschiedenis van Kortenberg 112 pagina's 2005 bibliotheek - rubriek Oorlogen Vannoppen, Henri Vanderauwera, Maurice
RV000276 Kortenberg in W.O. I Kortenberg tijdens Wereldoorlog I 360 pagina's 2014 bibliotheek - rubriek Oorlogen Vanderauwera, Maurice (red.) Erfgoedhuis Kortenberg
RV000277 S.M. Le Roi Albert commandant en chef devant l'invasion allemande Koning Albert I en Wereldoorlog I 405 pagina's + 2 kaarten 1931 bibliotheek - rubriek Oorlogen Galet Plon - Paris
RV000278 De schuttersgilde : een bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven in Zemst Schuttersgilden van Zemst, Elewijt, Eppegem, Weerde en Hofstade 93 pagina's 1993 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette De Semse
RV000279 De school in de fusiegemeente Zemst De scholen in Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde 111 pagina's 1987 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten De Semse
RV000280 Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw, deel I De wording van de parochieën Het ontstaan, de ontwikkeling en de organisatie van de parochies in Brabant 319 pagina's 1950 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen Verbesselt, J. Geschied- en oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant
RV000281 Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw, Deel XI Tussen Zenne en Dijle I Ontstaan en geschiedenis van de parochies Vilvoorde, Peutie, Perk, Elewijt, Kampenhout, Berg, Nederokkerzeel 415 pagina's 1972 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen Verbesselt, J. Geschied- en oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant
RV000282 Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant Sociaal-economische rol van de kloosters in Brabant 7de-20ste eeuw, contrareformatie, bedevaarten en rechtspraak 257 pagina's 2002 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen K.U. Brussel
RV000283 Le folklore Brabançon : histoire et vie populaire, spécial "Manneken-Pis" Manneke Pis [150] pagina's 1991 bibliotheek - Volkskunde Organe du Service de Recherches Historiques et Folkloriques de la Provinde de Brabant
RV000284 Volkscultuur in Brabant Cultuurgeschiedenis van Brabant van de middeleeuwen tot heden 295 pagina's 1994 bibliotheek - Volkskunde K.U. Brussel
RV000285 Revolutie in Brabant 1787-1793 De Brabantse Omwenteling 260 pagina's 1990 bibliotheek - Oorlogen UFSAL
RV000286 Mensen in oorlogstijd Burgers in oorlogstijden van 16de tot 20ste eeuw 189 pagina's 1988 bibliotheek - Oorlogen UFSAL
RV000287 Het laatste woord ? : een inventaris van de dialectwoordenschat in Groot-Zemst Dialecten van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst 272 pagina's 1998 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Van Stichelen, Kristof Heemkundige Kring De Semse
RV000288 Gallo-Romeins te Elewijt, opgravingen te Eppegem Archeologisch onderzoek in Elewijt en Eppegem 80 pagina's 2001 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Kardux, Ton Heemkundige Kring De Semse
RV000289 Dat het licht word. 2 februari - Lichtmis Lichtmis en de geschiedenis van de verlichting 16 pagina's 2002 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige Kring De Semse
RV000290 Het kerkgebouw van Zemst-Laar, de begraafplaats er rond en De Halve Steen De Halve Steen, de kerk en de omgeving van Zemst-Laar 38 pagina's 2002 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten ver Elst, Andries De Semptse Spieghel Historiael
RV000291 Huwelijken 1797 tot 1913.  Overlijdens 1797 tot 1913 te Weerde Klapper op de parochieregisters van Weerde : huwelijken en overlijdens 50 pagina's 1996 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Deboeck, E. Heemkundige Kring De Semse
RV000292 Doopsels 1797 tot 1913 te Weerde Klapper op de parochieregisters van Weerde : doopsels 85 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Deboeck, E. Heemkundige Kring De Semse
RV000293 Winterfeesten Feesten en volksgebruiken van Sint Maarten tot Lichtmis 25 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige Kring De Semse
RV000294 Symbolen - Kruiden Symbolen en kruiden 32 pagina's 2002 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette en Vermeulen, Marie-Louise Heemkundige Kring De Semse
RV000295 De Nederlanden in Frankrijk Reis door Frans Vlaanderen op zoek naar de heren van Sempy 34 pagina's 2000 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Heemkundige Kring De Semse
RV000296 101 Maal misleid Tentoonstelling Open Monumentendag "Fake" 33 pagina's 2010 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Nees, Axel Heemkundige Kring De Semse
RV000297 Mens sana in corpore sano Open Monumentendag Gezondheid, geneeskrachtige kruiden, heiligen 25 pagina's 2009 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette en Lambrechts, Agnes Heemkundige Kring De Semse
RV000298 Erfgoeddag 't Zit in de familie Persknipsels Mechelen en de Mechelse regio naar aanleiding van de Erfgoeddag 62 pagina's 2004 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Heemkundige Kring De Semse
RV000299 Erfgoeddag Vriendschap Vriendschap 25 pagina's 2009 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige Kring De Semse
RV000300 Inleiding tot de kennis van oud schrift Evolutie van het oud schrift 42 pagina's 1990 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten De Smet, Gerda Heemkundige Kring De Semse
RV000301 Vondsten uit de Gallo-Romeinse vicus van Elewijt Tentoonstelling archeologische vondsten in Elewijt 24 pagina's 1990 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Kardux, Ton Heemkundige Kring De Semse
RV000302 Vluchten is van alle tijden : mensen van Zemst en elders Tentoonstelling : Vluchtelingen uit en naar Zemst 16 pagina's 2004 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Goethals, Josée en Van Kerckhoven, Roger Heemkundige Kring De Semse
RV000303 Verschueren Stamboom familie Verschueren 36 pagina's 2008 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Loosen, Libert en Vanderbeken Colette Heemkundige Kring De Semse
RV000304 Hoe klim ik in mijn stamboom ? Genealogie 28 pagina's 1998 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Heemkundige Kring De Semse
RV000305 Zemst in 1796, de volkstelling Volkstelling 1796 Zemst 62 pagina's 1992 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Alcide, Marc Alcide, Marc
RV000306 Geschiedenis groot Zemst in een notendop Geschiedenis groot Zemst 20 pagina's 2011 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige Kring De Semse
RV000307 Hoe men dank zij "Ome Adolf" op kosten van den prins een schitterende tocht door Europa maakt Wereldoorlog II, verplichte tewerkstelling 58 pagina's 1997 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Floridor, Gustave Heemkundige Kring De Semse
RV000308 Heraldische symbolen op munten.  De smaak van geld Numismatiek en penningkunde 11 pagina's 2003 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Kennis, H.J. Quaternum Nummus
RV000309 Zeven eeuwen heerlijkheid : Perk - Elewijt, het mooie land van Rubens en Teniers Geschiedenis van Perk en Elewijt, kunst van Teniers en Rubens 730 pagina's 1997 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Lauwers, Jos Heemkring David Teniers Perk
RV000310 De Leuvense vaart als cultureel erfgoed Leuvense vaart, industrieel erfgoed 41 pagina's 2000 bibliotheek - Economie Deconinck, Els Vandeputte, Jos
RV000311 Archaeologia Mediaevalis Archeologie ; Hof van Nedergem, Eppegem 87 pagina's 1989 bibliotheek -Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Crédit Communal de Belgique
RV000312 1940 in de regio Haacht : De Belgische eenheden op de KW-stelling Wereldoorlog II, regio Haacht 571 pagina's 2002 bibliotheek - Oorlogen Casteels, Roger en Vandegoor, Gust HAGOK
RV000313 Vleugels boven Klein-Brabant : 100 jaar luchtvaartgeschiedenis tussen Schelde en Rupel Wereldoorlog II, geschiedenis luchtvaart, Klein-Brabant 368 pagina's 1999 bibliotheek - Oorlogen Verstraeten, Walter Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant
RV000314 Ardennen 1944 : De geheime oorlog Wereldoorlog II, Ardennenoffensief 217 pagina's 1987 bibliotheek - Oorlogen Whiting, Charles Hollandia
RV000315 100 jaar Grote Oorlog : een erfgoedverhaal (In : Tijd-Schrift) Wereldoorlog I 77 pagina's 2013 bibliotheek - Oorlogen De Meester, Jan en Nath, Giselle Heemkunde Vlaanderen
RV000316 De Groote Oorlog in groot Herk Wereldoorlog I, medailles, eretekens, fotoboeken 153 pagina's 2014 bibliotheek - Oorlogen Erfgoed Herk-de-Stad
RV000317 Zemst 1914-1918 : een dorp in een wereldoorlog Zemst, Wereldoorlog I 112 pagina's bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Van Kerckhoven, Roger Van Kerckhoven, Roger
RV000318 Schansen in de voogdij Mol - Balen - Dessel : van motte-toren tot bosschans Oorlog Kempen, vestingswerken 96 pagina's 1995 bibliotheek -Oorlog Peeters, Frans ; Sannen, Staf ; Ver Bruggen, Martin Heemkundige kring Balen
RV000319 Herdenking van de Groote Oorlog Wereldoorlog I ; oorlogsmonumenten ; hulp en voordelen oorlogsslachtoffers 39 pagina's 2014 bibliotheek -Oorlog IV-NIOOO
RV000320 Wereldoorlog II (Kortenberg) Wereldoorlog II ; Kortenberg 184 pagina's 1994 bibliotheek -Oorlog Borgions, Chris (hoofdred.) Cultuur-historische Vereniging Curtenberg
RV000321 1578-1978 Herdenking Slag van Rijmenam Rijmenam, Tachtigjarige Oorlog 22 pagina's 1978 bibliotheek -Oorlog Heemkring 't Hoefyser
RV000322 De Boerenkrijg Boerenkrijg ; Sint-Katelijne-Waver 64 pagina's 1976 bibliotheek - Oorlogen Dillen, M. Heemkring Erf en Heem
RV000323 Partizaan Storms Verzetsbewegingen ; Boortmeerbeek ; Wereldoorlog II 206 pagina's 2006 bibliotheek - Oorlogen Adriaens, Ward EPO/A Editions
RV000324 Waterloo : Gids voor het Slagveld Waterloo 33 pagina's bibliotheek - Oorlogen Howarth, David Wellingtonmuseum
RV000325 Les grognards centenaires de Napoléon : les derniers soldats médaillés de Sainte-Hélène Goovaerts, Jean Joseph ; Weerde.  Veldslagen ; Napoleon 432 pagina's bibliotheek - Oorlogen Moerman, Yves ; Deniau, Yann Memogrames
RV000326 Grootboek van de Tweede Wereldoorlog Wereldoorlog II 512 pagina's 1979 bibliotheek - Oorlogen Reader's Digest
RV000327 Gesneuvelden van Sint-Katelijne-Waver overleden in Wereldoorlog I Wereldoorlog I ; Sint-Katelijne-Waver 259 pagina's 2004 bibliotheek - Oorlogen Schallenbergh, Eddy Regionale Genealogische Werkgroep Mechelen
RV000328 Auffanglager Breendonk 1940-1944 : de gevangenen van Breendonk gedenkboek Breendonk ; Wereldoorlog II 226 pagina's 2012 bibliotheek - Oorlogen Van den Wijngaert, Mark.  Roden, Dimitri.  Jorissen, Tine Nationaal Gedenkteken va het Fort van Breendonk
RV000329 Kunstkring 't Steen : uitgave ter viering van het 50 jarig jubileum Kunst ; creatieve verenigingen Zemst 66 pagina's 2017 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Verbeke, Anny Kunstkring 't Steen
RV000330 Brabant in de twaalfde eeuw : een renaissance ? Brabant ; geschiedenis ; 12de eeuw 191 pagina's 1987 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Bauer, R.  Van Hemelryck, F. UFSAL
RV000331 Politiek en literatuur : Brabant en de Slag bij Woeringen (1288) Brabant ; 13de eeuw ; politiek en literatuur 144 pagina's 1989 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Avonds, P.  Janssens, J.D. UFSAL
RV000332 Vrijheid, gelijkheid of de dood : 1 oktober 1795 Brussel op een keerpunt De gevolgen van de annexatie van België door Frankrijk voor de Brabantse en Brusselse bevolking 147 pagina's 1995 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Stevens, Fred.  Vanhemelryck, Fernand UFSAL
RV000333 De Sempstse Spieghel Historiael : jaarboek 1995 Heemkundig jaarboek 245 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten ver Elst, Andries (red.) VTB-VAB Zemst
RV000334 Saint Martin : deel 1 Sint Martinus 304 pagina's 1881 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen Lecoy de la Marche, A. Mame et fils
RV000335 Saint Martin : deel 2 Sint Martinus 302-533 pagina's 1881 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen Lecoy de la Marche, A. Mame et fils
RV000336 De textielsector, weef en veredelingsindustrie : inventarissen van de archieven van de ambachten en de stad Mechelen Textielindustrie Mechelen ; archieven 85 pagina's 1998 bibliotheek - Archieven Van der Auwera, Jeroen Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen
RV000337 Inventaris van de stadsrekeningen van Mechelen (tot 1570) Stadsrekeningen Mechelen ; inventarissen 85 pagina's 1988 bibliotheek - Archieven Joosen, H. Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen
RV000338 Inventaris van het modern archief op het stadsarchief te Mechelen : deel 1 Stadsarchief Mechelen ; inventarissen 226 pagina's 1989 bibliotheek - Archieven De Nijn, Heidi Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen
RV000339 Inventaris van het archief van de grootmaarschalk van het hof : regering van Leopold II 1865-1909 Inventarissen 85 pagina's 1977 bibliotheek - Archieven Vandewoude, Emile Algemeen Rijksarchief
RV000340 Perk  in oude foto's en prentkaarten Geschiedenis van Perk 198 pagina's bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Lauwers, Jos Heemkring David Tenierz
RV000341 Keerbergen in oude prentkaarten Geschiedenis van Keerbergen 38 pagina's 1990 bibliotheek - Geschiedenis Archeologie Genealogie Heraldiek Van de Velde, E. Europese bibliotheek
RV000342 Ons Zemst : vroeger en nu Foto's van Zemst 80 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten ver Elst, Andries Europese Bibliotheek
RV000343 Herinneringen aan dorpen in de gemeente Zemst Oude foto's van Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde 26 pagina's 2001 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten History
RV000344 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen.  Inventaris van het bouwkundig erfgoed : Gemeente Vilvoorde, deelgemeente Peutie Bouwkundig erfgoed van Vilvoorde en deelgemeenten 293 pagina's 2005 bibliotheek - Kunst en Kunstnijverheid Kennes, Hilde Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
RV000345 Guldenboek der vuurkaart Gedecoreerden met vuurkaart van veldslagen in Wereldoorlog I in België 675 pagina's 1935 bibliotheek - rubriek Oorlogen Rosez, J.
RV000346 De tijdrekening : de kalender, Juliaans, Gregoriaans, Republikeins Tijd in kalenders 93 pagina's 1994 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Vandecandelaere, Donald Familia et Patria
RV000347 Herinneringen 1914-1918 Wereldoorlog I in Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde 50 pagina's 1986 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Heemkundige kring De Semse
RV000348 De landbouw in Midden-Brabant in zijn verschillende heemkundige facetten Landbouw in Midden-Brabant ; geschiedenis 17 pagina's 1996 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vannoppen, Henri Heemkundige kring De Semse
RV000349 Caertboeck abdij van Grimbergen : deel 1 Abdij van Grimbergen 231 pagina's 1999 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Wagenaar, Werenfried P. De vrienden van de abdij van Grimbergen
RV000350 Caertboeck abdij van Grimbergen : deel 2 Kaartenmap Abdij van Grimbergen, landkaarten 40 kaarten 1999 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek De vrienden van de abdij van Grimbergen
RV000351 Vilvoords "Cruyden-boeck" Kruiden 98 pagina's 1984 bibliotheek - rubriek Spelen, Handenarbeid, Huishoudkunde Verheyden, A.L.E. Willemsfonds Vilvoorde
RV000352 Ethnologie Flandrica 12 : jaarboek Groenten ; geschiedenis 205 pagina's 1996 bibliotheek - rubriek Landbouw Catteeuw, Paul Leuvense Vereniging voor Volkskunde
RV000353 Kortenberg Archiefbeelden van Kortenberg 128 pagina's 2003 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Vannoppen, Henri Tempus Publishing Group
RV000354 De geschiedenis van Meerbeek, de baronnie tussen de Tomme en de burcht Geschiedenis van Meerbeek, Kortenberg 297 pagina's 1979 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Vannoppen, Henri Mommaerts, G.
RV000355 Rue des Bouchers, les métiers de la viande à travers les âges Ambachten Brussel, Beenhouwersstraat ; voeding, slagerijen 199 pagina's 1986 bibliotheek - rubriek Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Salvetti, Françoise Lannoo
RV000356 Liedjes van toen : verhalen rond refreintjes van vroeger Vlaamse liedjes 1950-1980 159 pagina's 1984 bibliotheek - Volkskunde Theys, Jan Elsevier
RV000357 Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw : dl. III, tussen Zenne en Dender Parochiegeschiedenis van Humbeek en omliggende 279  pagina's 1964 bibliotheek - Godsdiensten en ideologische strekkingen Verbesselt, J. Geschied- en oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant
RV000358 Liefde gaf u duizend namen : een religieus Vlaams familiealbum over de periode 1900-1940 : toen de kerk nog in het midden stond Dagelijks leven 1ste helft 20ste eeuw 190 pagina's 1977 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Van Deuren, Karel Lannoo
RV000359 Belasting is troef : speelkaarten en belastingen Speelkaarten en belastingen ; geschiedenis 192 pagina's 1992 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Cremers, Filip Nationaal Museum van de speelkaart
RV000360 Mode encyclopedie : van 1840 tot de jaren '80 Mode 240 pagina's 1989 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek O'Hara, Georgina Van Dishoeck
RV000361 Het complete papierboek Papierkunst 144 pagina's 1991 bibliotheek - Kunst en kunstnijverheid Evers, Inge Cantecleer
RV000362 Elewijt, Eppegem, Hofstade, Laar, Weerde, Zemst : zes kerkdorpen, één gemeente.  Oud en nieuw - vroeger en nu : deel 1 Eppegem, Elewijt, Hofstade, geschiedenis, o.a. kastelen 149 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten eindred. De Blander, Walter. Van Haesendonck, Warda Heemkundige kring De Semse
RV000363 Elewijt, Eppegem, Hofstade, Laar, Weerde, Zemst : zes kerkdorpen, één gemeente.  Oud en nieuw - vroeger en nu : deel 2 Laar, Weerde Zemst, geschiedenis, o.a. kastelen 252 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten eindred. De Blander, Walter. Van Haesendonck, Warda Heemkundige kring De Semse
RV000364 Elewijt Elewijt ; geschiedenis met o.a. Landbouw, boerderijen en bewoners 295 pagina's 2000 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Heemkundige kring De Semse
RV000365 De wandkaart van het hertogdom Brabant uitgegeven door Nicolaas Visscher en Zacharias Roman (1656) Kaarten van hertogdom Brabant, 1ste helft 17de eeuw 44 pagina's 1997 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek van Ham,W.A.  - Danckaert, L. Universitaire Pers Leuven
RV000366 Momenten uit de geschiedenis van Brussel Geschiedenis van Brussel van de middeleeuwen tot heden 281 pagina's 1998 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Vanhemelryck, Fernand Centrum Brabantse Geschiedenis KU Brussel
RV000367 Reizen en reizigers in Brabant Transport, communicatie, mobiliteit, strafbedevaarten in de middeleeuwen 217 pagina's 1993 bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Vanhemelryck, Fernand Centrum Brabantse Geschiedenis KU Brussel
RV000368 Hongersnooden en volksziekten, episoden uit de geschiedenis van Mechelen Mechelen, hongersnood en ziekten, 17de-19de eeuw 204 pagina's bibliotheek - Geschiedenis, Archeologie, Genealogie, Heraldiek Delafaille, F.E. Dierickx-Beke, H.
RV000369 Milieu-effectrapport : definiëring en analyse onderzoeksgebied De Hoge Buizen Milieu-effectenrapport De Hoge Buizen, Eppegem, met 3 bijlagen 29 pagina's 1993 bibliotheek - Economie Van Releghem, Louis Van de Velde - Instituut
RV000370 Ik was soldaat bij het 2de Bataljon fusiliers Oorlogsvrijwilligers Wereldoorlog II, Laeremans Louis, Zemst 104 pagina's 2017 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Moerman, Yves Moerman, Yves
RV000371 Etymologisch woordenboek : de herkomst van onze woorden Etymologie 893 pagina's 1990 bibliotheek - Taal en letterkunde van Veen, P.A.F. Van Dale Lexicografie
RV000372 Middelnederlandsch handwoordenboek Middelnederlands 811 pagina's 1981 bibliotheek - Taal en letterkunde Verdam, J. Nijhoff
RV000373 Huizinga's spreekwoorden en gezegden : herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels Spreekwoorden en gezegden 764 pagina's 1994 bibliotheek - Taal en letterkunde Huizinga, A. Tirion
RV000374 Machelen & Diegem : tijdens de "Groote Oorlog" 1914-1918 Leven in oorlogstijd, Wereldoorlog I in Machelen en Diegem 171 pagina's 2014 bibliotheek - Oorlogen Jappens, Ludo Heemkring Machala
RV000375 Zoodra de oorlog verklaard was... Rijmenam in Wereldoorlog I 176 pagina's 1999 bibliotheek - Oorlogen Heemkring 't Hoefyser
RV000376 Kleine encyclopedie van Groot-Zemst Geschiedenis van de cultuur, gebouwen, gebeurtenissen, personages van Groot-Zemst 96 pagina's 1995 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten ver Elst, Andries Het Streekboek
RV000377 Volksdevotie in Groot-Zemst Volksdevotie in Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde 122 pagina's 1994 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige kring De Semse
RV000378 "Den ijzerenweg" 150 jaar spoorweggeschiedenis in Zemst Geschiedenis van de spoorwegen in Zemst 60 pagina's 1992 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, Colette Heemkundige kring De Semse
RV000379 De "Semse" kroniek : gouwdag  Vlaams-Brabant 1991 Geschiedenis van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst 61 pagina's 1991 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten De Smet, Gerda Heemkundige Kring De Semse
RV000380 Numismatiek onder koning Albert 1.  De oorlogsklok 1914-1918 Koning Albert I en numismatiek en Wereldoorlog I in Zemst 145, 175 pagina's 2006 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Kennis, Bert Pen Art en Heemkundige Kring De Semse
RV000381 De witloofgids van Midden-Brabant Alles over witloof 48 pagina's 1994 bibliotheek - Land- en tuinbouw Boek & Vorm
RV000382 25 jaar dorpsfeesten : het Eppegemse sociale leven in de 20ste eeuw in woord en beeld Sociale leven in Eppegem in de 20ste eeuw 44 pagina's 2000 bibliotheek -Zemst en deelgemeenten Van Steenbergen, Bob De Klepperman
RV000383 Brabants bier : brouwen en drinken Brabants bier 88 pagina's 1983 bibliotheek - Economie In tijdschrift Brabant, nr. 3 - 1983
RV000384 Het domein "Rubenskasteel" Het Rubenskasteel te Elewijt, Open Monumentendag "Steen" 27 pagina's 2003 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Heemkundige Kring De Semse
RV000385 Heemkundig jaarboek 1997-1998 : "De Semptse Spieghel Historiael" Jaarboek 278 pagina's 1998 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten VTB-VAB Zemst
RV000386 Eppegem : weiden en akkers.  Wie heeft ze ooit geteld ? Eppegem (Zemst), geschiedenis 190 pagina's 1991 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Jacobs, Willem VTB-VAB Zemst
RV000387 Mensen van de velden en van de bossen : Frans Van Steenwinkel vertelt uit de tijd van zijn vader... Susken Haas, verhalen en bewoners van Zemst-Laar en Zemst-Bos 129 pagina's 1992 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten ver Elst, Andries VTB-VAB Zemst
RV000388 Leider, is 't nog ver... ??? : 50 jaar Chirojongens Sint-Martinus Weerde 1948-1998 50 jaar Chiro in Weerde (Zemst) 207 pagina's 1999 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten De Ron, Wilfried e.a. Chirojongens Sint-Martinus Weerde
RV000389 Wat onze kinderen zingen : een bloemlezing uit onze beste kinderliedjes Kinderliedjes 80 pagina's bibliotheek - Volkskunde Kruseman
RV000390 De dorpsgemeenschap Eppegem in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (tot 1654), met bijzondere aandacht voor de familie Micault Verhandeling over Eppegem (Zemst) in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.  Familie Micault. 187 pagina's 2001 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Ryckmans, Marijke KUL
RV000391 Zanglust : 300 liederen voor school en haard met portret en biografie van 30 Vlaamse toondichters Liederen en Vlaamse toondichters 285 pagina's bibliotheek - Volkskunde Zanglust
RV000392 Routebeschrijving en bezienswaardigheden gemeente Groot-Zemst (deelgemeenten Elewijt-Eppegem-Hofstade-Weerde-Zemst en gehucht Laar) Toeristische autotocht door Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst-Laar 14 pagina's 1999 bibliotheek - Zemst en deelgemeenten Vanderbeken, C. Heemkundige kring De Semse