Doelstelling


De Heemkundige Kring de Semse, VZW. is een vereniging :


- die de plaatselijke heemkunde in de ruimste zin bestudeert, gegevens en voorwerpen verzamelt en die toegankelijk maakt voor het publiek en er over publiceert ;


- die haar medewerking verleent aan de gemeente Zemst voor alle opzoekingen inzake heemkunde, genealogie, geschiedenis en archeologie met betrekking tot Zemst en aan andere activiteiten van gezegde gemeente in voornoemde domeinen ;


- die als lokale erfgoedorganisatie drijft op de inzet van vrijwilligers, zowel van geschoolden als van mensen die iets voelen voor heemkunde.


Korte Historiek


Heemkring “ de Semse “  VZW werd gesticht in 1985 onder impuls van de gemeente Zemst.

Het werkgebied omvat de vijf deelgemeenten van de fusie Zemst.

Als naam van de heemkring werd de oudste in de archieven gevonden naam, de Semse “ gekozen.


Bij haar stichting werd De Semse ondergebracht in de Schranshoeve te Eppegem. Zij beschikte er over een vergaderlokaal, een cafetaria, een tentoonstellingszaal en een grote opslagruimte op de zolders. De cafetaria werd eerst uitgebaat door vrijwilligers, later door een gerant .


Omdat er van verschillende zijden kritiek kwam op het gebruik van de Schranshoeve door De Semse, besloot de gemeente het pand te verhuren aan een brouwerij die er een gerant in plaatste. Zo moest De Semse eind 1999 op zoek naar een nieuw onderkomen.


Uiteindelijk werd gekozen voor de voormalige jongensschool te Zemst waar enkele lokalen vrij waren na het vertrek van de judoclub die naar de Budohal te Elewijt verhuisde. De rest van de lokalen van het schoolgebouw werd toen nog ingenomen door de hoofdbibliotheek van Zemst. Vanaf 1 april 2000 kon De Semse de vrijstaande lokalen in gebruik nemen.


In 2002 nam de Gemeentelijke Bibliotheek haar intrek in het nieuwe gebouw aan de overkant van het Plein van de Verdraagzaamheid en in 2004 kon De Semse twee bijkomende lokalen in gebruik nemen : in één lokaal werd de afdeling genealogie ondergebracht, in het andere lokaal werden boekenrekken geplaatst en alle documentatie verzameld .


De laatste stap werd gezet in 2008 met de ingebruikname van de resterende lokalen, waarvan één werd  omgevormd tot vergaderzaal, het andere werd café.

In 2011 startten de renovatiewerken voor het ganse gebouw en werd een nieuw café met terras bijgebouwd en toiletten geïnstalleerd die voldoen aan alle moderne vereisten.

De werken waren pas voltooid in juni 2012 en op 2 juli 2012 werd het café officieel geopend.