Verslag over voordracht Clerbout.

De Semse heeft opnieuw en tipje van de sluier opgelicht over Wereldoorlog I. Voor een volle zaal bracht historicus Geert Clerbout uit Hombeek ons een uiteenzetting over de georganiseerde spionage netwerken tijden 1914 18. Geert is gekend over zijn onderzoek over Mechelen tijdens Wereldoorlog I en zijn bijdragen in TV-producties over de wereldbrand.

Ja , ook Zemstenaars waren betrokken bij de spionage .En van de belangrijke opdrachten was het volgen van het spoorwegverkeer, de snelwegen van toen. Wanneer en hoeveel wagons passeerden met Duitse soldaten richting front, materiaalaanvoer, verhoogde spoortrafiek, tot afvoer van krijgsgevangenen als er s gereden werd met wagons die binnen spaarzaam verlicht waren

Mechelen was toen het belangrijkste spoorwegknooppunt in Belgi. Vanuit het arsenaal en langs de daar vertrekkende spoorlijnen waren deze treinbewegingen te volgen, dag en nacht. En wie werkten er in het arsenaal ? ja ook Zemstenaars. Dus

Geert gaf ook de ruimere omkadering van deze organisaties, het transport van de berichten enz tot in Engeland toe. En mooi gestoffeerd met fotos . Proficiat Geert.

Heb je ook belangstelling voor de wereldoorlog ? Volg onze activiteiten. De tentoonstelling zelf gaat door van 10 tot 26 oktober in onze lokalen aan de Schoolstraat.

Namens de Semse