Geachte lezer

Op reis gaan is altijd leuk natuurlijk. Andere culturen, steden, natuurfenomenen,  vreemde smaken en talen ontdekken lag al altijd in de menselijke natuur. Moderne transportmiddelen maken het voor ons een stuk gemakkelijker om aan deze behoefte te voldoen. De mogelijkheid om de ruimte te verkennen is al lang geen utopie meer al is het daaraan verbonden prijskaartje voor de meesten van ons een ietsje te hoog gegrepen. Reizen naar de toekomst zal nog wel voor een heel lange tijd een droom blijven. Terugkeren in de tijd is wel mogelijk en ligt in ieders bereik. Je moet daarvoor zelfs niet uit je gemeente gaan.

Hoezo? Wel, sinds kort kan dat heel gemakkelijk in het heemhuis “De Semse”. Onze heemkring herbergt in haar lokalen voorlopig drie tentoonstellingen, die elk een apart stuk verleden tijd vertellen.

Aan het vierde wordt nog gewerkt, de opening daarvan is voorzien in het tweede weekend van oktober. De Romeinse tentoonstelling De Vicus van Elewijt zal dan aan de hand van gebruiksvoorwerpen, diorama’s en een deskundige uitleg door onze gidsen, u beste bezoeker, een beetje inzicht geven in het dagelijks leven van onze voorouders in de eerste drie eeuwen (en een half) van onze tijdrekening. Je merkt het, alleen dat is al een bezoek waard!

Een beetje uitleg over de drie andere misschien?

Ons eerste en dus oudste tentoonstelling is die over het “Bos van Aa”. De nu verlaten zandgroeve aan het kanaal leverde een schat aan fossiel materiaal. Beenderen van mammoeten, wolharige neushoorns, bizons, oerrunderen, paarden, edelherten, bevers, everzwijnen en vele andere dieren vertellen ons wat meer over die periode
in de geschiedenis van Zemst, en dit over een tijdspanne van zo’n 125 000 jaar. Dit museum richt zich in de eerste plaats op blinden en gezichtgestoorden. Zij mogen alles aanraken en bevoelen, alle informatie is beschikbaar in braille en grootlettertype. In zijn opzet is dit museum enig in zijn soort en dat in Zemst. Geweldig, niet?!

Dankzij Miel Pardon uit Eppegem bezit “De Semse” sinds kort ook een brok middeleeuwse geschiedenis? Miel laat ons kennismaken met zijn vondsten uit de Dijle. Jaren van zoeken in baggerspecie en uitgravingen bij grote werken leverden een schat aan materiaal op. Deze vondsten werden gewassen, gesorteerd en gerestaureerd door Miel.
Catalogeren was ook zijn lot. Hij ging deze ook bestuderen. Vele jaren van zelfstudie maken van hem nu een geweldige verteller en kenner van deze vondsten. Kom en beleef Miels enthousiasme een beetje mee in het
“Tentoonstelling over de Middeleeuwen”.

Ons derde en voorlopig laatste te bezoeken onderdeel van het verleden – Bill De Backer uit Elewijt, zelf een gepensioneerd rijkswachter, stelde ons een groot deel van zijn verzameling ter beschikking – beschrijft aan de hand van uniformen, uitrustingsstukken, miniaturen, gendarmen, voertuigen en documenten een stukje vervlogen geschiedenis. Affiches, posters, foto’s en tekeningen vervolledigen dit “Tentoonstelling over de Rijkswachtbrigade Hofstade. Bill geeft ook graag, in zijn gezapig West-Vlaams, deskundige uitleg. Wie kent brood beter dan de bakker?

 

De tentoonstellingen zijn voorlopig alleen te bezoeken na afspraak. Wij hopen naar de toekomst toe vaste data en uren te kunnen aanbieden. De ingang is volkomen gratis (een kleine gift is welkom).

Voor ijverige schrijvers ligt er een gastenboek klaar. Iedereen kan er zijn appreciatie in kwijt. En om na te kaarten over het aangebodene is er nog ons gezellige Staminee, waar deze nieuw verworven kennis kan doorgespoeld worden met een lekkere, frisse pint.

 

De ganse ploeg van “De Semse” hoopt u zeer talrijk te kunnen verwelkomen in haar heemhuis, Schoolstraat in Zemst. (tegenover de Bib, op het Plein van de Verdraagzaamheid).

 

Tot binnenkort misschien ?!

Voor “De Semse”

Marc Spolspoel