Oude Verhalen uit Zemst en Omliggenden Hier kunnen verhalen geplaatst worden de gaan over oude spreuken, vertellingen, wetenswaardigheden uit het oude en nieuwe verleden van Zemst en  de omliggende regio zover ze kunnen verband houden met Zemst. Lees verder

In een tijd dat Vlaanderen in Groot-Zemst zingt vanop het plein van de Verdraagzaamheid, mogen we niet vergeten dat wij en onze voorouders niet altijd zo verdraagzaam geweest zijn. Getuige hiervan is een “liedeken” dat je kan terugvinden in de bestanden van het Nederlands Meertens Instituut. De tekst komt uit een Antwerps verzamelhandschrift (1696): “Het Mengelmoes off De Versamelingh van veele hedendaegsche nieuwe dinghen Met Een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck geweest (…)”
De melodie is waarschijnlijk verloren gegaan.

Een verhaal aan gebracht door Leo Linten