Editoriaal

Februari sprokkelmaand 

De bijnaam van februari als ‘sprokkelmaand’ heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen van bijvoorbeeld hout. 

Volgens sommigen is de naam sprokkelmaand waarschijnlijk afgeleid van het oud-Nederlandse sporkelen dat springen betekent en verwijst
naar het feit dat het aantal dagen van februari om de vier jaar een dag verspringt.

Een andere uitleg verwijst naar de heidense winterfeesten, in het Latijn ‘spurcalia’, die in deze periode van het jaar gevierd werden en berucht waren als zijnde zedeloos en smerig. Spurcula is een afgeleide van ‘spurcus’ wat vies of vuil betekent. Gesteld wordt dat deze feesten een reinigingsfeest geweest zijn, voorafgaand aan het begin van een nieuw jaar, dat in de oorspronkelijke Romeinse kalender begon met onze maand maart. De naam sprokkelmaand zou dus ontstaan zijn uit een verbastering van het Latijnse spurcalia, de naam van een reinigingsfeest dat in februari werd gevierd. De benaming is aangepast onder invloed van het Nederlandse woord sprokkelen. 

De naam februari is afgeleid van de Romeins/Etruskische god Februus, de god van de purificatie en reiniging, maar ook van de zielen van de afgestorvenen en van de onderwereld. Februari was de maand waarin het zuiveringsfestival ter ere van die god plaatsvond en de Romeinen met een schone lei het nieuwe jaar konden beginnen.