Editoriaal

‘Lang leve 2022’ 

Het jaar 2021 zal in de geschiedenis geboekstaafd staan als het jaar waarin
het dagelijkse leven bepaald werd door cijfertjes. Cijfertjes die deden hopen,
soms wanhopen en die dikwijls een bron van frustratie vormden voor de gemiste kansen en vrijheid. Ook het ‘normale’ leven van onze heemkring ondervond hiervan de gevolgen en onze traditionele activiteiten werden hierdoor
fel beknot. Om in deze omstandigheden onze rol inzake erfgoed en heemkunde voor de Zemstse samenleving te kunnen vervullen, zochten wij naar creatieve alternatieven. Zo werd er voor elke deelgemeente een erfgoedwandeling uitgewerkt, die vanuit een centraal punt de wandelaars in een lus langs een aantal bezienswaardigheden bracht. Met de ‘Erfgoedapp’ werd bij elke bezienswaardigheid in woord en beeld een korte toelichting verstrekt. De verschillende wandelingen werden meer dan 700 maal gedownload.

In de eerste jaarhelft werd van de algemene sluiting gebruikgemaakt om onze verschillende tentoonstellingen op te frissen en te herschikken. Bovendien werden ze uitgebreid met ‘500 jaar Zemst in oude landkaarten’. Vanaf juli waren deze tentoonstellingen vrij te bezoeken op de eerste zaterdag van elke maand. De nieuwe boeken die werden uitgegeven: ‘Verzet en Collaboratie in Groot Zemst’, ‘Hubert Van Innis’ en ‘200 jaar Weerdse herbergen’, vonden vlot hun weg naar de Zemstse lezers. De bijzondere tentoonstelling ‘Zemst in WO II’, opgezet naar aanleiding van de 11 novemberviering, werd erg gesmaakt en bezocht door meer dan 500 personen. Onze maandelijkse nieuwsbrief, vol met interessante artikels, overtuigde tal van nieuwe leden om zich bij ‘de Semse’ aan te sluiten.

De cijfertjes brachten de heemkring in 2021 niet tot stilstand en zullen daar ook in 2022 niet in slagen. Toch hopen wij dat ze in 2022 niet langer ons leven zullen bepalen, zodat er terug tot een gewone ‘orde van de dag’ kan worden overgegaan. Wij zullen er alles aan doen om het lokale erfgoed op een innovatieve wijze verder toegankelijk te maken voor onze leden en bij uitbreiding het Zemstse publiek.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie op verloren maandag kan nog niet nog niet plaatsvinden, maar daarvoor zullen wij in de loop van het jaar het jaar wel een alternatief aanbieden.

Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie alvast een goede gezondheid en veel levensvreugde met familie en vrienden!

Het Bestuur van ‘de Semse’