Home

Missie

De Heemkundige Kring de Semse VZW is een vereniging opgericht in 1985 onder de impuls van de gemeente Zemst met als doelstellingen:
– het bestuderen van de plaatselijke heemkunde en geschiedenis in de ruimste zin, het verzamelen van voorwerpen en informatie en deze toegankelijk maken voor het publiek;
– het verlenen van medewerking aan de gemeente Zemst voor opzoekingen inzake heemkunde,  geschiedenis, archeologie en genealogie.

Onze erfgoedorganisatie steunt op de inzet van vrijwilligers met diverse interessegebieden en bekwaamheden.

Iedere geïnteresseerde is welkom, kan lid worden van de heemkring en meewerken aan een of meerdere van onze activiteiten.

 

Historiek

De Heemkundige Kring  de Semse  werd gesticht in 1985 onder impuls van de gemeente Zemst.

Het werkgebied omvat de vijf deelgemeenten van de fusie Zemst.

Als naam van de heemkring werd de oudste in de archieven gevonden naam, “de Semse” gekozen.

Bij haar stichting werd de Semse ondergebracht in de Schranshoeve te Eppegem. Zij beschikte er over een vergaderlokaal, een cafetaria, een tentoonstellingszaal en een grote opslagruimte op de zolders. De cafetaria werd eerst uitgebaat door vrijwilligers, later door een gerant .

Eind 1999 besloot de gemeente de Schranshoeve te verhuren aan een brouwerij en de Semse moest op zoek naar een nieuw onderkomen.

Uiteindelijk werd gekozen voor de voormalige jongensschool te Zemst waar enkele lokalen vrij waren na het vertrek van de judoclub die naar de Budohal te Elewijt verhuisde. De rest van de lokalen van het schoolgebouw werd toen nog ingenomen door de hoofdbibliotheek van Zemst. Vanaf 1 april 2000 kon de Semse de vrijstaande lokalen in gebruik nemen.