Editoriaal

Vondelingen

Lezing door Diane De Keyser – 14 juni om 19u30

Pasgeboren kinderen te vondeling leggen is een fenomeen van alle tijden. Al in de oudheid werden borelingen gedumpt, waarbij het vrijwel zeker was dat ze zouden overlijden, een vorm van kindermoord. In sommige culturen was het toegelaten dat, wie zich over zo een kind ontfermde, het als slaaf mocht behandelen. Bittere armoede dreef moeders tot dergelijke draconische handelingen, in de stille hoop dat de baby zou gevonden worden, overleven en heel misschien een betere toekomst kennen.

De lezing wordt verzorgd door Diane De Keyser, die opgroeide in Vlaams-Brabant en een lerarenopleiding volgde. Haar interesse voor geschiedenis resulteerde in zeven sociaalhistorische essays, waarin Diane thema’s als vrouwenarbeid in de twintigste eeuw, klassenverschillen en eetcultuur behandelt.

 In haar laatste boek, De vondelingen (2020), wil auteur Diane De Keyzer een naam en een verhaal geven aan duizenden ongewenste en naamloze kinderen.

Haar lezing geeft ons een inkijk in de fascinerende wereld van vondelingenschuiven, voedsters, vondelingentransport en uitbesteding.
Ze komt dicht bij huis: ja, Zemst en deelgemeenten krijgen aandacht. Onze heemkring droeg bij aan het onderzoekswerk voor haar boek. Maar ze maakt ook een omweg via Italië en Frankrijk. Diane kijkt niet alleen naar wat geweest is, maar houdt ook halt bij de vondelingen van deze tijden.