Editoriaal

50 jaar autostrade in Zemst

Volgende maand 29 oktober is het precies 50 jaar geleden dat het eerste gedeelte van de E19 dat onze gemeente doorkruist in gebruik werd genomen. Een goede reden om eens stil te staan bij de geschiedenis van deze autostrade.

De eerste ’steenwegen’ kwamen er in de jaren 1700, en deze waren grotendeels lokaal geïnspireerd, namelijk door initiatieven van steden en regio’s om hun eigen handel en nijverheid te stimuleren. In de 18de eeuw was er nauwelijks sprake van een samenhangend wegennetplan. Deze structuur kwam er wel onder het Franse bewind en er ontstond een vorm van centrale administratie van ‘Bruggen en Wegen’ die het beheer van de belangrijkste verbindingen in handen nam. Bijvoorbeeld het traject Brussel-Mechelen-Antwerpen (de huidige N1), dat Eppegem en Zemst doorkruist, was een onderdeel van de Route Impériale van Parijs naar Amsterdam. Vooral in de periode 1830-1850 kende de uitbouw van het wegennet een boost en kwamen ook de minder welvarende streken aan bod. Toen evenwel vanaf 1850 de trein het vervoermiddel van de toekomst bleek te gaan worden, stagneerde de uitbouw van het wegennet. Het spoorwegennet, en voor lokale verbindingen het tramnet, kregen de volle aandacht.

Vanaf het begin van de jaren 1900 kende het weg- transport een nieuwe bloeiperiode door de komst van de auto’s en vrachtwagens. Het probleem in de eerste helft van de 20ste eeuw was evenwel dat, ondanks de oprichting van wegenfondsen, de overheid met de uitbouw en modernisering van onze wegen niet in de tred (lees verder in onze Nieuwsbrief)

.