Boeken

Spermezeu, vrienden voor het leven

Luc Deheyder

Solidariteit en hulpverlening zitten duidelijk in het bloed van de Vlaming. De samenwerking tussen Zemst en Spermezeu, gestart na de Roemeense revolutie in 1989 met hulpacties en avontuurlijke konvooien, evolueerde naar een jumelage/verbroedering die in beide gemeenschappen heel wat leven op gang bracht. lees meer

De geschiedenis van het Rubenskasteel

Bert Vanhorenbeeck

Nadat Toerisme Vlaanderen in de zomer van 2019 eigenaar werd van het kasteel, kreeg ‘Erfgoedstudio’ de opdracht om een ‘herbestemmingsonderzoek’ te doen. Het rapport van het onderzoeksteam bevat een schat aan nieuwe informatie. Ook recente ontdekkingen door Bert Watteeuw, dr. historicus en directeur van het Rubenshuis, over de aankoop van het kasteel door Rubens en zijn verblijf in Elewijt, leverden heel wat nieuw en interessant materiaal … lees meer

200 jaar Weerdse Herbergen

Luk Janssens

Staminees hebben altijd iets fascinerends. Er is volk, er wordt gelachen, gediscuteerd, gedronken (soms wat te veel), ontmoet, er ontstaan vriendschappen en soms ook ruzies, uitzonderlijk wordt er al eens gevochten … lees meer

Hubert Van Innis – een boogschutter

zonder weerga

Jean-Pierre Guilbert

In het kader van de Olympische Spelen wordt door de gemeente Zemst, in samenwerking met onze heemkring, een boek uitgegeven over Hubert Van Innis. Hubert werd geboren in februari 1866 te Elewijt als achtste kind in een landbouwersgezin. Reeds als negenjarige staat hij tussen de volwassenen op de schietbaan en op veertienjarige leeftijd, nog in korte broek, wint hij de Grote Prijs van de Koningin van Nederland. Dit was geen toevalstreffer, want de volgende jaren wint hij deze wedstrijd nog zeven keer. … lees meer

Verzet en Collaboratie in Groot-Zemst

Benny Vleminckx

Aan of in de kerken van de fusiegemeente Zemst bevinden zich herinneringsmonumenten of gedenkstenen ter ere van politieke gevangenen en verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Ze houden de herinnering levende aan Zemstenaars die in de loop van de oorlog een regime van hechtenis of internering hebben gekend in gevangenissen… lees meer

Steense historiek

Bert Vanhorenbeeck

Het Elewijtse kasteel is voor mij gedurende vele jaren een bijzondere plaats geweest. Een toevallige kennismaking met de nieuwe kasteeleigenaars, de heeren  mevrouw Maison, is uitgegroeid tot een hechte vriendschap. 
Met het organiseren van allerlei activiteiten… lees meer

Elewijtse historische kronieken

Bert Vanhorenbeeck

Dit boek behandelt twee belangrijke gebouwen uit mijn geliefde Elewijt, waarvan één reeds verdwenen is. Ik maakte destijds kennis met de heer en  mevrouw Maison, de nieuwe eigenaars van het kasteel “het Steen”, of liever “het Rubenskasteel”, zoals men hier zegt. Zij wilden met het organiseren van allerlei activiteiten de belangstelling voor de kunst… lees meer

Soldaten uit Zemst bij de Amerikaanse luchtmacht

Benny Vleminckx

“Mijn vader en onze buurman konden boeiend vertellen over hun belevenissen als soldaat tijdens de jaren veertig van vorige eeuw. In het derde studiejaar van de gemeentelijke basisschool van Zemst-Laar maakte ik bovendien kennis met de enthousiaste manier van lesgeven van onderwijzer en heemkundige Roger Van Kerckhoven. Dat was in begin van de jaren zeventig… lees meer

Zemstenaars in de Grooten Oorlog

Diverse auteurs

Wereldoorlog I betekende een ware ramp voor de toenmalige Groot-Zemstse deelgemeenten. De uitvallen van het Belgische leger in augustus en september 1914 werden immers vooral hier uitgevochten. Het aantal gesneuvelden en burgerslachtoffers was aanzienlijk, de materiële schade aan woningen… lees meer

Groot-Zemstse soldaten van den Grooten Oorlog

Jeroen Walschaerts

Gedurende de herdenkingsjaren is er veel geschreven over onze Belgische militairen in de Eerste Wereldoorlog. Deze soldaten worden de dag van vandaag, met recht, nog altijd geëerd. Maar wat met de soldaten uit onze eigen gemeenten? Ook zij verdienen… lees meer

Van Wieg tot Graf

Marc De Smedt

Deze uitgave is een bewerking van de “Verhandeling aangeboden ter verkrijging van de graad van Licenciaat in de Germaanse Filologie van de K.U.Leuven”, ingediend door Marc De Smedt in 1985. De “Verhandeling” bestaat uit twee delen: – Deel I bevat de uitvoerige beschrijving van het onderzoek van de verschillende aspecten van de levenscyclus van de Weerdenaar… lees meer

De Zemstse melkerij en andere verhalen uit Zemst en Elewijt

Diverse auteurs

In dit boek hebben we verschillende artikels verzameld die handelen over heemkundige en historische onderwerpen in verband met Groot-Zemst en zodoende slaan we met deze publicatie voor De Semse een nieuwe weg in… lees meer

De vergeten oorlog – Zemstse soldaten in Korea

Jeroen Walschaerts

Tijdens de interviews i.v.m. de Tweede Wereldoorlog kwam ook de naoorlogse periode ter sprake en hoe mensen hun leven terug probeerden op te nemen. Op een bepaald moment vertelde één van de geïnterviewden, Charel van Camp, dat de inwoners van Zemst winkels begonnen leeg te kopen,  omdat er in het verre Korea… lees meer

Molens uit de Zemstse deelgemeenten

Roger De Broeck

Over de meeste water- en windmolens die ooit bestaan hebben in Groot-Zemst – en waarvan op vandaag nog enkel de ruïne van de watermolen van Weerde overblijft – werden her en der al artikels gepubliceerd die eerder fragmentarisch zijn, met onvolledige of soms onjuiste informatie. Sommige molens kwamen helemaal niet aan… lees meer