De Semse Kroniek 1988-1989

De Semse Kroniek  1988 – 1989

Klik op het kronieknummer voor het starten van de download

N° 4 — februari 1988

 • Voorwoord — N. Van Eyken
 • Een vliegenier te Bos anno 1910 – F. Van Steenwinckel
 • De oorlog van 1914, mijn lotgevallen – P. Janssens
 • Weerde, Sint-Martinus – C. Vanderbeken
 • Vijfenzeventig en vijftig jaar geleden
 • Tips

N° speciaal — maart  1988

 • Het kadaster als informatiebron voor heemkunde

N° 5 – april 1988

 • Voorwoord — N. Van Eyken
 • De oorlog van 1914, mijn lotgevallen – P. Janssens
 • De waterlopen in onze gemeente – T. Kardux
 • Tips

N° 6 – juli 1988

 • Voorwoord — N. Van Eyken
 • De Weerde schuttersgilde – C. Vanderbeken
 • Foto’s kunnen veel vertellen – J. Janssens
 • De bodemgesteldheid in onze gemeente – T. Kardux
 • Agenda
 • Tips
 • 50 jaar geleden

N° speciaal – september 1988

 • Vondsten uit de Gallo-Romeinse vicus van Elewijt

N° 1 — september 1988

 • Archeologisch onderzoek te Nedergem (Eppegem) – T. Kardux
 • Agenda
 • Tips

N° 2 – november 1988

 • Het Begijnhof te Eppegem – G. Varenbergh
 • De stichting van de parochie Zemst-Laar in 1872, waarbij een kleine burgeroorlog uitbrak met Zemst-Bos – F. Van Steenwinckel
 • Agenda
 • Tips

N° 3 – januari 1989

 • Voorwoord – N. Van Eyken
 • Tiendebelasting in Eppegem – R. Van Kerckhoven
 • Archeologisch onderzoek te Nedergem (Eppegem) – T. Kardux
 • Even kennis maken misschien – F. De Bie
 • Agenda
 • Tips

N° 4 — maart 1989

 • Voorwoord – N. Van Eyken
 • Een beeld in vogelvlucht v/d streek van Zemst in 1833 – Dr. H. Vannoppen
 • Spook in de kerk – S. Top
 • De grafkelder als overwinteringsplaats voor vleermuizen – J. Keppens
 • Agenda
 • Tips

N° speciaal – juni 1989

 • Voorwoord
 • De Grote Oorlog — C. Vanderbeken
 • Hofstade tijdens WO I – Zuster Marie Dorothée
 • Een broke historie uit het Zennedal 1914-1918 – A. Van Asbroeck
 • Burgerslachtoffers in Goors-Zemst — C. Vanderbeken
 • De oorlog van 1914, mijn lotgevallen – P. Janssens
 • De heldendaad van korporaal Trezignies
 • Het regiment, de vlag

N° 1 — september 1989

 • Voorwoord
 • Het huidige landschap – Ir. S. Tys
 • De jacht, enkele begrippen – C. Vanderbeken
 • Benamingen v/d wildstroper in het verleden en in de hedendaagse dialecten – Dr. G. Janssens
 • Natuur in goud gehuld
 • Patrijzenbuabbel – R. Van Ginderdeuren
 • Sint-Hubertusverering te Elewijt – Kan. Dr. J. Muyldermans

N° speciaal – september 1989

 • Tentoonstelling “De natuur en de jacht”
 • Broers Vos leggen twee vossen neer
 • Jacht en ecologie – Graaf L. Lippens
 • Over de jacht te Hombeek

N° 2 — december 1989

 • Voorwoord
 • In memoriam Albert Van Asbroeck (1915 – 1989)
 • Cort Verhael 4 september 1661 – R. Van Kerckhoven
 • Vijfentwintig december, geboorte van Jezus-Christus
 • Agenda
 • Tips