De Semse Kroniek 2006-2007

De Semse Kroniek  2006 – 2007

Klik op het kronieknummer voor het starten van de download

krr2006Jaarboek 2006

Woord vooraf

Albert Van Asbroeck schreef de geschiedenis van Weerde in 1934

Manuaal of handboek getrokken uyt de handboeken van de                                        pastoors Antonius Rodriguez 1617, Joannes Baptiste Daems 1686,                                            J. J. De Ceulenaer 1778, schriften van J.A. Verhaeghen en onderschriften                           door mij Petrus Theyskens 1856, pastoor van de parochiekerk van de gemeente Sempst. Tekst toegevoegd na W.O. I en W.O. II door pastoor Clicteur — C. Vanderbeken

Het dagelijks leven in onze tijd 1945-2006 in Elewijt — R. De Broeck

Gedenkenis van onze veldtocht uit Diksmuide van den 28 maart 1917

Sint-Gilles of Opbrussel — Dr. H. Vannoppen

Hertogen van Brabant-tocht in Duitsland

Kasteel van Huinhoven, het Laathof te Perk en het dorpscentrum                                       van Houtem — Dr. H. Vannoppen

Broodbakken in Vlaams-Brabant — Zemst-Laar bij P. Buelens — Dr. H. Vannoppen

Sint-Pancratiuskerk van Sterrebeek — Dr. H. Vannoppen

Numismatiek onder koning Albert I en de oorlogsklok 1914/1918 — C. Vanderbeken

Geuze en kriek, de champagne onder de bieren — M. De Schrijver

Iconen, geschilderd door Renaat Savels — C. Vanderbeken

 

krr2007Jaarboek 2007

Woord vooraf

Het kadaster als informatiebron voor heemkunde en genealogie — C. Vanderbeken

Praatcafé “Witloof en alles wat er mee te maken heeft” C. Vanderbeken

Praatavond over “kwakzalvers, marskramers, leurders, liedjeszangers,  Zigeuners, handelaren allerhande….” – C. Vanderbeken

Praatcafé “Sa moeder, zet de pot op ’t vuur, ’t is kermis” — C. Vanderbeken

Praatcafé — “Dorpsfiguren, bijzondere mensen…”  – C. Vanderbeken

Zuster Maria Xaveria missionaris te Bondo- Kongo — Ludo Verbeeck

Toponymie van Hofstade en Weerde — C. Vanderbeken

Bestraffing in de Nederlanden — H. Driesen

Water in al zijn aspecten in Groot-Zemst — C. Vanderbeken

Spijskaart december 1557 voor Monseigneur Robert de Berghes, graaf van Wallain               en prins-bisschop van Luik.

Van haemelen en capoenen — A. Lambrechts

Vrijetijdsbesteding in Elewijt tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw — R. De Broeck

Het leven zoals het was…fragmenten uit het leven van Joannes Baptist                      Verhaegen — R. Van Kerckhoven