Collectie

Inleiding

De collectie van de Semse focust zich op de lokale geschiedenis. Voor deelcollecties vertaalt dat zich soms naar andere dimensies:

  • Voor de genealogische en heemkundige publicaties: de regio rond Zemst en Zemst
  • Gelegenheidsdrukwerk (zoals doodsprentjes): de regio rond Zemst en Zemst.
  • Beeldmateriaal: Zemst
  • Voorwerpen: Zemst + mogelijkheid tot voorstellen van hoe het was in Zemst
  • Privaatrechtelijke archieven: Zemst
  • Databanken van gegevens in andere archieven: Zemst

De Semse heeft de ambitie om aan de ene kant het lokale erfgoed zelf te beheren en zo de plaats te zijn voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Zemst. Daartoe stelt ze de informatie die ze beheert ter beschikking via publicaties, tentoonstellingen, originele documenten, enzovoort. Aan de andere kant wil ze door voorwerpen te tonen ook toelaten dat men zich een beeld kan vormen van hoe het vroeger was in Zemst. Tegelijk wil de Semse ook advies verstrekken bij het beheer van andere collecties in de gemeente. Op die manier wil de Semse de centrale plaats zijn voor iedereen met interesse in het lokale verleden.

Meer uitgebreide informatie over onze visie over onze collectie kan je terugvinden in het Collectieplan de Semse

Collectievorming

Doelstelling van de Semse is allereerst het beheer en behoud van het erfgoed van privaatrechtelijke organisaties en personen uit Zemst te verbeteren. De kring staat open voor aanvullingen die de collecties doen uitbreiden. Tevens wordt gelet op aanwinsten die de belangstelling voor de heemkundige kring en Zemst verhogen. Ofschoon beheer van cultureel erfgoed voorop staat, wordt het publiek aspect niet uit het oog verloren.

De Semse ontvangt regelmatig voorwerpen, publicaties, afbeeldingen en archieven. In het ideale scenario wordt bij de overhandiging samen met de schenker kort overlopen of hij/zij extra informatie kan verstrekken over het voorwerp, de foto, enzovoort. Zo kan de context beter behouden blijven. Zeker in het geval van gebruiksvoorwerpen of foto’s zonder gemakkelijk aan te wijzen locatie is dat van belang. Bij elke schenking wordt een fiche ingevuld die moet toelaten om die informatiestroom gestructureerd en uniform te laten verlopen. De schenker ontvangt een kopie van die fiche.

Het spreekt voor zich dat schenkingen geweigerd kunnen worden op basis van hun kwaliteit. Op die manier willen we vermijden dat de collectie wordt aangetast door bijvoorbeeld schimmels, houtworm,… . Het is echter ook van belang om te waken over de beschikbare ruimte, zodat we kunnen opnemen wat echt beantwoordt aan de doelstellingen van de kring.

In de schenkingsakte wordt vermeld dat het museum vrijelijk over de schenking kan beschikken.