Beleidsplan

Beleidsplan

1. Opzet

In 1985 werd door de Gemeente Zemst de Heemkundige Kring ‘de Semse’ opgericht met een aantal, in de statuten vastgelegde, specifieke doelstellingen om lokaal erfgoed voor de gemeenschap te verwerven, te verzamelen, te beschrijven en via diverse wegen voor het publiek toegankelijk te maken.

Het beleidsplan heeft de bedoeling, in uitvoering van de doelstellingen in de statuten, voor de volgende periode van 5 jaar, de strategische en operationele doelstellingen vast te leggen, te prioriteren en de nodige menselijke en materiële middelen hieraan toe te wijzen

De realisatie van dit plan vergt een ambitieuze samenwerking tussen alle betrokken stakeholders: de gemeente, de heemkundige kring met zijn bestuur en actieve leden en de Zemstse gemeenschap.

2. Strategische doelstellingen

Materieel en immaterieel erfgoed in kaart brengen: documenten en voorwerpen verzamelen en bewaren met respect van het Collectieplan; digitaliseren waar mogelijk en delen met het publiek.

Erfgoed presenteren en valoriseren: publiceren van een maandelijkse nieuwsbrief, uitgeven van boeken, opzetten van een website, permanente en tijdelijke tentoonstellingen, organiseren van lezingen en bezoeken, genealogische opzoekingen en paleografie

Nieuwe kennis en expertise verwerven: samenwerken met andere heemkringen en andere culturele verenigingen van de gemeente, expertise delen, aansturen op specialisatie tussen de heemkringen, kennis verwerven door deelname aan externe cursussen en studiedagen

De Semse als kwaliteitsvolle organisatie uitbouwen: door actieve samenwerking met de afgevaardigde van de gemeente, door procesbeschrijving , doorgedreven digitalisering, actief beheer van de ter beschikking gestelde infrastructuur

3. Middelen (Personele en Financiële)

Bestuursleden, actieve leden en vrijwilligers realiseren operationele doelstellingen in werkgroepen of door individuele inzet.

Financiële werkingsmiddelen komen voort uit de lidmaatschapsbijdrage en de opbrengst van de staminee. De prijsstelling is afgestemd op de kostprijs om de drempel voor de gemeenschap zo laag mogelijk te houden. Voor belangrijke investeringen of projecten wordt gehoopt op ondersteuning van de gemeente.

Huisvesting wordt ter beschikking gesteld door de gemeente. Voor een optimale realisatie van de strategische en operationele doelstellingen is er op termijn nood aan bijkomende tentoonstellingsruimte

4. Operationele doelstellingen

Deze doelstellingen zijn er op gericht bij te dragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen. De prioritering van de betrokken acties gebeurt door de Raad van Bestuur in overleg met de stakeholders en houdt rekening met de beschikbare – personele en financiële – middelen.
De realisatie gebeurt veelal door werkgroepen die in een piramidale structuur zijn opgezet en die regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur.