De Sempstse Spieghel Historiael

Sempstse Spieghel Historiael werd opgericht door André ver Elst (°Leuven 19/10/1935 – + Zemst 05/05/2002).

André ver Elst  was een Vlaamse journalist, luchtvaarthistoricus en heemkundige. In zijn rol als heemkundige werden door hem tal van foto’s en fotoreportages samengesteld.

In 2004 nam de gemeente Zemst het archief met o.m. 10.000 foto’s en prenten met betrekking tot Zemst over onder de naam “Fonds Andries ver Elst”

De hiernavolgende publicaties kunnen worden gedownloaded. Het volstaat de titel aan te klikken, waarna je via de hyperlink naar het opslagsysteem van de Semse wordt geleid. Vandaar uit kan je de tekst downloaden.

Omdat het downloaden van een jaarboek (gemiddeld 200 MB) soms lang duurt, worden  voor de individuele artikelen hyperlinks voorzien.

 

Een zondag in Zemst 

Maandschrift september 1984 – Vlaamse toeristische bibliotheek

Uit het dialect van Nieuw-Zemst

Dialectwoorden en dialectuitdrukkingen – bijnamen en schimpnamen (uitgave 1986)

Mensen van de velden en van de bossen

Frans Van Steenwinkel vertelt uit de tijd van zijn vader, Susken Haas, over Zemst-Laar –  samengesteld en ingeleid door Andries ver Elst – 1992

In heel Elewijt, de huizen waren schoon bevlagd

Gedachtenissen aan mijn dorp van toen door Meester Leo Vanden Wijngaerd (uitgave 1993)

Jaarboek 1995

 1. Pieter Paul Rubens in Zemst
 2. Duiventoren van Eppegem ooit als reliek van Kattenhuis in Bokrijk
 3. Baron Albert de Roye de Wichen, burgemeester naar het hart van alle Eppegemnaars
 4. Mijn lotgevallen in de oorlog van 1914
 5. Zevenenzeventig jaar (1909-1986) kwaliteitsaardappelen van Mannaerts uit Elewijt
 6. Het busbedrijf Jules De Reys en Zonen van Eppegem (1924-1983)
 7. Jef de Leebeeck over zijn 10e mei 1940: “Dank u, dappere vriend…”
 8. De gedenkschriften van Frans Peeters, burgemeester van Weerde van 1941 tot 1944
 9. Postzegels van Constant Spinoy van Hofstade gaan de wereld rond
 10. De “Nieuwe Kaaskantmolen” van Zemst
 11. Rusthuis “Releghem” op naar de toekomst van de bejaardenzorg
 12. Jaarboek 1995 (251 MB!)

Jaarboek 1997 – 1998

 1. Spiegelbeeld van onze heimatschrijver René Beullens
 2. Remi Merckx – Ik kijk tevreden terug op mijn arbeid als politicus in Elewijt en Zemst
 3. Tweehonderd jaar geleden…Zemstse brigands in de “Boerenkrijg”
 4. De kerk van Eppegem (tot 1914)
 5. Willy Van den Wijngaerd: onderwijzer, journalist
 6. Kamiel Denorme: Beelden uit mijn woelige jeugd… uit Vlaanderen, Duitsland, de Sovjet-Unie
 7. Elf november: St.-Maarten in Zemst, een zuiver volkskundig kinderfeest
 8. De mensen en het leven in Weerde na 1918
 9. Tolsluis en watermolen in Weerde… restanten van meer dan zeven eeuwen dorpsgeschiedenis
 10. Frans Bal: een heel leven voor de muziek
 11. Dresden 13 en 14 februari 1945: Vreselijk! Onmenselijk!
 12. Meester Hoefsmid Jan Laenens van Zemst-Bos
 13. De oorsprong en de ontwikkeling van Zemst-Laar
 14. Daarom werd de Mechelse pastoor Theodorus Kuyl in Zemst-Laar
 15. Frans Ceuppens, Korea-Veteraan uit Zemst vertelt uit zijn herinneringen
 16. Ik, D.M.S.
 17. Het vliegveld van Grimbergen… en van Zemst
 18. De penitentieprocessie van Perk sedert 1574 tot heden op 2 juli
 19. Dienstpersoneel op het kasteel ‘Linterpoort’ in Zemst
 20. Addendas
 21. Jaarboek 1997-1998 (319 MB!)

Jaarboek 1999 – 2000 Lieflijk Laar

Oxdonk, tu, filius desperatus et salutatus

Oxdonk, jij zoon en doolaard, wees gegroet – jaarlijkse dag De Sempstse Spieghel Historiael – 24 september 2000

Spiegel van ons dorp en zijn mensen

Bijdrage aan de ‘Plechtige viering van de Vlaamse Gemeenschap’ op 8 juli 2001

Emy “Eppegemse Mekanieke Ijzergieterij” en “Email-Chrom”

uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag Vlaanderen 2001

Sociaal-Culturele geschiedenis van het Bloso-domein in Hofstade

Heemkundig thema geuit door meerdere sprekers in het Bloso-Sporthotel te Hofstade op 30 september 2001

Achttien kastelen

een wandelgids uit 2001

De parochie Zemst-Laar in 100 historische beelden

Herinneringscatalogus van de expositie – 24 mei 2001

Het kerkgebouw van Zemst-Laar, de begraafplaats er rond en de halve steen

Open Monumentendag 2002 “symbolen”