Necrologie

Necrologie (het inventariseren van overlijdensberichten en rouwprentjes) is een zeer belangrijke informatiebron voor de genealogen.

Onze gespecialiseerde groep ‘Genealogie’ van de Semse is daarom ook reeds enkele jaren bezig met het aanleggen van een eigen verzameling rouwbrieven en bidprentjes.

Zowel de verzameling rouwbrieven als bidprentjes kunnen worden geraadpleegd. Beide verzamelingen zijn alfabetisch gerangschikt; wanneer je een ‘download’ vraagt, krijgt je alle rouwbrieven of bidprentjes van die beginletter in één bestand.

Wie een scan of kopie wil van een prentje kan een e-mail te sturen naar lambrechts.agnes@gmail.com.

Naast het inventariseren is het ook de bedoeling deze necrologieën in een verder stadium te digitaliseren en op die wijze terug ter beschikking te stellen voor genealogisch onderzoek.

 

Als je zelf over necrologisch materiaal beschikt en er van af wil, mag je ze gerust schenken aan de Semse. Wij inventariseren deze documenten en zullen ze later digitaliseren. Wij zorgen vooral dat het materiaal zorgvuldig wordt bewaard en niet verloren gaat. 

Zoals je uit de hiernavolgende voorbeelden kunt opmaken is dit necrologisch materiaal een bron bij uitstek voor de genealoog omdat het een aantal essentiële gegevens bevat voor verdere opzoekingen:
  • de volledige naam van de overledene;
  • de plaats en -datum van geboorte en overlijden;
  • de naam van de persoon met wie de overledene gehuwd was;
  • beroep en andere bezigheden;
  • een interessante foto;

Necrologie006

Necrologie008