De Semse Kroniek 1994-1995

De Semse Kroniek  1994 – 1995

Klik op het kronieknummer voor het starten van de download

1 — maart 1994

 • Voorwoord — Van Eycken
 • Activiteiten
 • Tentoonstellingen 1994
 • De landbouw —en veetelling, gehouden te Zemst in opdracht v/d Franse overheid in 1794.                                                                  
 • Briefwisseling van en naar Australië over genealogie Tramaseur
 • Dopen te Weerde tussen 1790 en 1800, bewerkt met de tabellen functie van Hazadata.                                                              
 • Krantenknipsels en berichten

 

N° 2 – juni 1994

 • Voorwoord – N. Van Eycken
 • Activiteiten
 • Hekserij en exorcisme – R. Raes
 • De volkstelling te Zemst, gehouden in 1755
 • In memoriam: Justina Maria Hendrica Geudens
 • Krantenknipsels en mededelingen

 

N° 3 – september 1994

 • Voorwoord – N. Van Eycken
 • Activiteiten
 • Mijmeringen bij het portret van burgemeester Henricus Mertens van Zemst – Dr. H. Vannoppen
 • Een gedicht van Anton Van Wilderode
 • De goedenissen van de schepenbank van Oliveten te Zemst – M. Alcide
 • VTB_VAB Zemst viert Leopold De Becker – A. Ver Elst
 • De K.W. lijn – G. Feron
 • Persberichten

N° 4 — december 1994

 • Voorwoord — Van Eycken
 • Activiteiten
 • De goedenissen v/d schepenbank van Oliveten te Zemst — M. Alcide
 • Genealogie van Pieter Lepage — J.H. Lepage
 • Geschiedkundige beschouwingen over het geslacht “Lepage” – Dr. J.H. Lepage  
 • Pers  

 

N° 1 — maart 1995

 • Voorwoord — N. Van Eycken
 • Activiteiten
 • Tentoonstellingen kunstenaars
 • Jan Sinik ° katanga (Zaïre)
 • Beeld van Zemst in 1686 volgens een rapport over Staten van goederen van Oliveten — M. Alcide                          
 • Genealogie van Pieter Jan Le Page — H. Lepage
 • Tips – Het Kadaster
 • Activiteiten
 • Pers

N° 2 — juni 1995

 • Voorwoord — S. Floridor
 • Activiteiten
 • Tentoonstellingen kunstenaars
 • Uitstappen — Doornik, Elewijt, Kuttekoven
 • Papier, boeken, boekdrukkunst, boekbinden, Ex libris, Paper Art                                                                           
 • De 20ste penning van 1686 — K. Lemmens
 • Enige bedenkingen over Schiplaken en omgeving — J. Uytterhoeven
 • Herinneringen aan Wereld Oorlog II — J. Maes
 • Een studie v/h patrimonium Coenen — A. Mevis
 • Pers

 

N° 3 — september 1995

 • De toekomst van een heemkring naar het jaar 2000, toegepast op Heemkring “de Semse”, die haar 10 jarig bestaan viert — Dr. H. Vannoppen
 • Pers
 • Activiteiten
 • Tentoonstellingen kunstenaars
 • In memoriam: Frans Van Bellingen en Jan Lauwers
 • De molens van Zemst en omstreken — K. Lemmens
 • Pieter-Paul Rubens — C. Vanderbeken
 • Papiergeschiedenis, een inleiding — H. Van Royen

 

N° 4 – december 1995

 • Voorwoord — C. Vanderbeken
 • De molens te Zemst en omstreken — K. Leenmens
 • De heren en hun gerecht te Zemst tijdens de Middeleeuwen vanaf 1293 — M. Alcide                                  
 •  Memorie v/h gerecgtichheyt dit het Goidtshuys van Oliveten is hebbende binnen Sempst — M. Alcide