Archeologie

Werkgroep Archeologie

Binnen de Heemkundige kring de Semse is een werkgroep Archeologie actief.

Binnen deze werkgroep zijn de verschillende specialismen: muntdeterminatie, Romeins aardewerk, de middeleeuwen, pijpenkoppen, de wereldoorlogen en metaaldetectie. Nieuwe leden zonder specifieke kennis maar met interesse voor oudheidkunde zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.

De werkgroep Archeologie heeft als doel het opzoeken, bestuderen , beschrijven, restaureren, tentoonstellen en bewaren voor het nageslacht van alle oude vondsten die er in Zemst en deelgemeenten aangetroffen worden.

Opzoeken betekent zowel informatie zoeken in literatuur en op het net als ter plaatse een terrein systematisch prospecteren met een metaaldetector. Onze leden welke actief zijn met een metaaldetector beschikken allen over de door de overheid vereiste vergunning. Relevante detectorvondsten worden steeds gemeld aan de overheidsinstelling Centraal Archeologische Inventaris. Er wordt indien mogelijk eveneens assistentie verleend bij officiële opgravingen. Vooral wat betreft het zoeken naar sporen uit het verleden zou het voor ons zeer nuttig zijn moesten bijvoorbeeld landbouwers bereid zijn ons concentraties van dakpannen of witte stenen op hun akkers te melden. Hetzelfde geldt voor grondwerken van privé woningen en dergelijke. Gezien het Romeinse verleden van Elewijt moeten er in de deelgemeenten tal van landbouwbedrijven en begraafplaatsen aanwezig geweest zijn waarvan tot heden niets teruggevonden is. Gezien het tempo waarin er gebouwd wordt is het vijf voor twaalf om nog iets van deze resten te redden . De bemesting van de voorbije decennia is ook nefast voor de metalen voorwerpen in de akkerbodems. Ideaal zou zijn indien de gemeente ons op de hoogte zou brengen van de bouwtoelatingen in de gekende archeologische zones zodat we de bouwheren tijdig zouden kunnen contacteren.

 

Bestuderen en beschrijven betekent het determineren en oplijsten van vondsten en het bijhouden van alle gegevens zoals datum, vondstplaats en vinder. Voor wat betreft de vondsten door metaaldetectie is er binnen de website van de werkgroep een database opgemaakt met de gegevens van honderden objecten. Aan de hand van de locatie van teruggevonden geallieerde en Duitse kogels is het zelfs mogelijk gebleken het verloop van de vijandigheden in de gemeente te reconstrueren.

Restaureren heeft vooral betrekking op het gevonden aardewerk. Het restaureren en conserveren van metalen voorwerpen is zéér tijdrovend specialistenwerk. Indien er belangrijke metalen vondsten gedaan worden bij een officiële opgraving heeft het bureau welke de opgraving uitvoert meestal een budget voor restauratie/conservatie. Voor andere belangrijke vondsten zullen we moeten gaan aankloppen bij de gemeente.

 

Tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen gebeurt reeds in het museumgedeelte van de heemkundige kring. Het is de bedoeling dat we het Romeins gedeelte gaan herinrichten zodat er meer plaats vrijkomt, zo dat ook de vondsten van de opgravingen welke de laatste jaren uitgevoerd werden een plaats krijgen in de permanente tentoonstelling. Tevens zal er in het café van de heemkundige kring een glazen kast komen met vondsten welke we extra in de kijker willen zetten. Er worden eveneens op regelmatige basis artikels over de onderzoeken in de gemeente en over andere aspecten van de archeologie gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website van de Semse . Over speciale vondsten zal ook telkens een artikel geschreven worden.

Bewaren van de vondsten gebeurt overzichtelijk in ruime kelders. Voorlopig voor metalen nog niet in optimale omstandigheden daar er geen vochtregeling aanwezig is. Bewaren ter plaatse heeft ten opzichte van bewaring in het provinciaal depot wel het voordeel dat de objecten binnen bereik blijven voor studie of restauratie. Bewaren houdt echter ook in het verzamelen en klasseren van alle documentatie , foto’s en geschriften welke betrekking hebben op historische vondsten of vindplaatsen binnen de gemeente. Tevens het gecentraliseerd klasseren van alle opgravingsverslagen welke nu verplicht dienen opgesteld te worden bij elke opgraving en welke ons, met dank aan de gemeente, ter beschikking gesteld worden.

Het komt ook voor dat mensen een voorwerp binnenbrengen als schenking of in bruikleen. Zo blijft het bewaard voor de toekomst. Zij krijgen dan steeds een ontvangstbewijs met alle gegevens van de schenker en van het betrokken voorwerp. Iedereen die een vondst bezit waarvan vermoed wordt dat hij oud is kan bij ons terecht voor determinatie voor zo ver dat mogelijk is. Dit geheel vrijblijvend. De vondst blijft uiteraard zijn of haar eigendom.Iedereen is hartelijk welkom op onze maandelijkse vergadering de 3de dinsdag van de maand in de lokalen van Heemkundige kring de Semse. Aanvang 20.00uur of 20.30uur afhankelijk van het gebruikte lokaal. Aarzel niet, de enige vereiste is een gezonde interesse in oudheidkunde , werk is er genoeg.

Contact via Mail: de werkgroep archeologie     desemse.archeologie@gmail.com

of de Assistent Voorzitter etiennevandepitte@hotmail.com Telefonisch: 0499-36 67 49

Etienne Vandepitte
Assistent Voorzitter Werkgroep Archeologie De Semse