De middeleeuwen

Middeleeuwse Dijlevondsten:

Dankzij de collectie van Miel Pardon uit Eppegem bezit “de Semse” sinds kort ook een brok middeleeuwse geschiedenis. De collectie laat ons kennismaken met zijn vondsten uit de Dijle.

Jaren van zoeken in baggerspecie en uitgravingen bij grote werken, leverden een schat aan materiaal op. Deze vondsten werden gewassen, gesorteerd en gerestaureerd.