De Semse Kroniek 1998-1999

De Semse Kroniek  1998 – 1999

Klik op het kronieknummer voor het starten van de download

N° 1 — maart 1998

 • Woord vooraf
 • Anekdoten uit de brieven van de soldaten van Napoleon
 • Bloemen met naam en toenaam – C. Vanderbeken
 • Hoe men dank zij “Ome Adolf” op… – S. Floridor
 • In memoriam: Gustaaf Vander Velden, Stan Behets
 • Verbouwing van de Dambrug te Weerde – C. Vanderbeken
 • Pers

N° 2 – juni 1998

 • Woord vooraf — D. Tuyaerts
 • Herinneringen — C. Vanderbeken
 • Grafzerken — F. Mannaerts
 • En cocktail van volkskunde — D. Tuyaerts
 • Op zoek naar de naam “Levriee’ — C. Vanderbeken
 • Drie documenten betreffende W.O. I en de gemeenten van de fusie Zemst — Dr. H. Vannoppen
 • De Cleyne Semse
 • “Wouw” in noordwest Brabant — C. Vanderbeken
 • In memoriam: Karel De Cauter, Dr. Hendrik M le Page
 • Pers

N° 3 — september 1998

 • Woord vooraf
 • In memoriam: Frans Verschueren, René Bessendorffer, Henri Verhasselt
 • Vrijen en trouwen — Prof C. Vanden broecke
 • Herinneringen
 • Kruidenwandeling — M. Van Wassenhove
 • Klein-Brabant, land van de boerenkrijg — C. Vanderbeken
 • Bruegheltentoonstelling te Antwerpen — A. Boschmans
 • Tinkeuring door Tony Dangis — D. Tuyaerts
 • Petrus-Josephus-Nicolaus Bosmans — Tingieterswerkplaats – T. Dangis
 • Brouwer te Elewijt “Nicolaus Coosemans” — G. Hendrickx
 • De Cleyne Semse
 • De naam Moortgat
 • Pers

N° 4 – december 1998

 • Woord vooraf
 • In memoriam: Jan Floridor, Juliana Stroobants
 • Kasteel “Ter Ham” Steenokkerzeel toegankelijk in 2000?
 • Een velddiefstal te Kampenhout — G. Hendrickx
 • Leurders — G. Hendrickx
 • Vrijwilligers van het kanton Brussel in 1799/1800 — C. Vanderbeken
 • Het muntstelsel tussen 1740 en 1815 — J. De Keye
 • Kerstman — Père Fouettard — Sancta Claus
 • Voorstelling van « Oude kaarten van Zemst en omgeving »
 • H. Lardinois, geograaf.
 • Pers

 

N° 1 – maart 1999

 • Woord vooraf – R. De Broeck
 • In memoriam: Jaak Boschmans
 • Oude archieven ‘een raar trio’ – G. Hendrickx
 • Activiteiten 1998
 • Kalender – C. Vanderbeken
 • De Greef van Halfvasten – Dr. H. Vannoppen
 • Sint-Martinus of Sint-Maarten te Weerde – C. Vanderbeken
 • De Cleyne Semse
 • Inventaris van de kapellen te Elewijt – R. De Broeck
 • Pers

N° 2 – juni 1999

 • Woord vooraf
 • Mille — Tourinnes-la Grosse — C. Vanderbeken
 • De Romeinen in Midden-Brabant— Dr. H. Vannoppen 
 • Het oorlogsverhaal van soldaat Tobie Boel, soldaat bij het 3de linieregiment klas 1908.                                            
 • “Van Lakenweverij tot kantwerk en wandtapijt”- J. Lauwers
 • Geschiedenis van een monument “Sint-Goedele” — Dr. P. De Ridder.                                                                            
 • Lazerije Sint-Elooi te Eppegem — Van Kerckhoven
 • De keuken van meesters en meiden, klassen verschillen aan tafel 1900/1960 – C. Vanderbeken                                      
 • Heiligen en volksdevotie — G. Hendrickx
 • De voerstreek, een echte belevenis
 • Oude archieven, “Op de kermis in Zaventem” 
 • Van herberg “den hert” tot “St-Elisabethgasthuis” — F. Coosemans
 • 100 jaar geleden overleed Guido Gezelle “27 november 1899″ — C. Vanderbeken                                   
 • Pers

N° 3 — september 1999

 • Woord vooraf
 • Overzicht van de tentoonstelling ‘Water’
 • Louise Josephine Frans 100 jaar op 19 augustus 1999
 • Legende van de monnik en het vogeltje
 • Ter attentie van lezerskritiek – R. Van Kerckhoven
 • Bezoek van de heemkring ‘WouW’, Nederland aan de heemkring ‘de Semse’
 • Naar de oorsprong van ‘het Steen’ te Elewijt – R. Van Kerckhoven
 • ‘Petite Venise’ weg uit het straatbeeld op de Tervuursesteenweg
 • Iets over poorters uit onze gemeente – G. Hendrickx
 • Vroeger was het anders – C. Vanderbeken
 • Van Ley-wegen tot Hellestraten – R. Van Kerckhoven
 • Een brief – G. Hendrickx
 • Antoon Van Dijck
 • De Groote Oorlog van soldaat De Wit
 • Pers

 

N° 4 — december 1999

 • Voorwoord
 • Kerstmis aan het Front “dagboek van één soldaat” – C. Vanderbeken                                                                         
 • In memoriam: Rik Van Roost, Elisa Van Humbeeck, Leopold De Becker.                                                                      
 • Op 8 december 1999 werd de kerk v/d abdij van Grimbergen “Basilica Minor”.                                                  
 • Post, postbode, postzegel — C. Vanderbeken
 • Doornik
 • Justitiepaleis te Brussel
 • De tingieters werkplaats van Petrus Bernardus Franciscus van der Heyden te Mechelen — T Dangis              
 • Aartsbisschoppen en kardinalen te Mechelen — C. Vanderbeken
 • Het “Hof van Waenenrode” (Het Schrans) te Eppegem – Dr. F. De Cree                                                                               
 • Wat een leurder vroeger zoal bezat — G. Hendrickx
 • Eerwaarde heer Devroye werd geboren te Tienen in 1924.
 • Eerwaarde heer Jos Boven werd geboren te Veerle in 1925
 • Wasdoek — C. Vanderbeken
 • Het Mexicaans avontuur van aartshertog Maximiliaan van Habsburg en prinses Charlotte van België, dat op een drama eindigde (1864-1867) — J. Lauwers                              
 • Pers