De Semse Kroniek 2000-2001

De Semse Kroniek  2000 – 2001

Klik op het kronieknummer voor het starten van de download

N° 1— maart 2000

 • Voorwoord
 • In memoriam: Frans De Ron, erenotaris P. Ackermans
 • Overzicht v/d activiteiten van 1999
 • Pastoor Theyskens en dokter Mertens (C. Vanderbeken)
 • Het Kattenhuis te Eppegem (Mannaerts)
 • Les Sires de Sempy  (R. Van Kerckhoven)
 • Over de tijd van vroeger (Hendrickx) )
 • Die goede oude tijd (Maria Van der Auwera)
 • Het Brandmerk (C. Vanderbeken)
 • De familie van pastoor Paulus Van Hamme van Zemst en Weerde (H. Vannoppen)
 • Uit de wieg van de School (R. Van Kerckhoven)
 • Pers

N° 2 — juni 2000

 • Voorwoord
 • 1954 — Het Mariaal congres te Brussel
 • De gevelkapelletjes van Regnum Mariae een merkwaardige uiting van volksdevotie (Roger De Broeck)
 • Voornaam “Napoleon”, verwijzing naar de Keizer. Familienaam “Concorde”,verwijzing naar Place de la Concorde te Parijs (C. Vanderbeken)
 • Marcus de Vaernewijck verhaalt het volgende… (C. Vanderbeken)
 • Pers

N° 3—september 2000

 • Voorwoord — 15 jaar heemkring “de Semse” — porseleinen jubileum
 • Activiteiten v/d voorbije 15 jaar
 • Reis door Frans Vlaanderen op zoek naar de Heren van Sempy De Croy (C. Vanderbeken)
 • Jan Mone’s bandpaneel voor Jean Carondolet  (Verheyden)
 • Afscheid van Keizer Karel V  (R. Van Kerckhoven)
 • Tijd van Toen  (G. Hendrickx)
 • Museumstukken hebben geschiedenis  (C. Vanderbeken)

N° 4—december 2000

 • Hubert Van Innis (Jos Lauwers)
 • In memoriam: Maria Rosalia Verlinden
 • Wouw in Nederland – op bezoek bij de heemkring “De Vierschaer”
 • Moderne heemkunde voor Zemst in de 21steeeuw (H. Vannoppen)
 • Chartes
 • Gesprekken over de tijd van vroeger (G. Hendrickx)
 • In memoriam: Frans Vermeulen
 • P.J. Schoofs, pastoor van Elewijt bouwde kerken aan de lopende
  Band (J Lauwers)
 • Zijn er verbanden met Weerde-op-Zenne? De villa-kerk van Weerde.
 • Het geslacht van Schoonhoven.
 • Waar legenden en santen thuis zijn.
 • Spijskaarten — C. Vanderbeken
 • Soldaten van Napoleon — G. Henderickx
 • Turf steken anno 1800 —R. Van Kerckhoven
 • Vlamingen en Walen, bekeken door de ogen van een Waals Oud-burgemeester van Pousset — R. Heya
 • Pers

N° 1 — maart 2001

 

N° 2 — juni 2001

 • Woord vooraf 
 • De goede oude tijd — G. Hendrickx 
 • Wilgefortis, Vlaamse Baardheilige in Grimbergen, Humelgem en Anderlecht — J. Lauwers
 • Chartes
 • Een graaf op het kasteel Releghem — R. Van Kerckhoven
 • In vogelvlucht de ontwikkeling van de boerenstand —C. Vanderbeken
 • Stielen en Ambachten uit de vroegere tijd — C. Vanderbeken
 • Pers

N° 3 — september 2001

 • Woord vooraf
 • In memoriam: Theo Putseys, Guy Huybrechts
 • Een heemhuis, een heemmuseum, een documentatiecentrum in de 21steeeuw voor Zemst. — H. Vannoppen                                    
 • De brouwerij Sint-Martinus van Weerde brouwde: “Uitzet” H. Vannoppen
 • De aardappel, van crisisgewas tot volksvoedsel — C. Vanderbeken
 • Aardappelhandel Mannaerts te Elewijt
 • Tijd van Vroeger — G. Hendrickx
 • Charles
 • Folklore rond de aanstelling van pastoors in de Westhoek en het leperse, in het Interbellum. — Jozef Bossu                                              
 • Aanstelling en inhaling van vier pastoors te Weerde —C. Vanderbeken
 • Pers

N° 4 — december 2001

 • Woord vooraf
 • In memoriam: Lieve De Keyzer, Mit Van Pelt, Anna Deboeck
 • Walter Adriaens (1780/1798), een Weerdenaar — R. Van Kerckhoven
 • Charles
 • De Zenne in twee jaargetijde op het Hauwland te Weerde — Mannaerts
 • Ontdekking van Merovinigische geraamten te Perk — J. Lauwers
 • Hoe de stad Brussel veranderde onder invloed v/d “Loge” 
 • De kerstening van onze gewesten en de Prins-bisschop van Luik — C. Vanderbeken
 • Simse onder de Franken- R. Van Kerckhoven
 • Philippe II, vanaf 1555 tot 1570
 • Protestanten in de gemeente Zemst – R. Van Kerckhoven
 • Pers