Bibliotheek

Heemkundige bibliotheek

De werken in de Heemkundige Bibliotheek kunnen – tijdens de openingsuren van de Staminee – ter plaatse worden geconsulteerd, telkens op elke eerste maandag of tweede dinsdag van elke maand. Ook onze documentatiemappen stellen wij voor u open.

Hierna een overzicht in PDF-vorm:        Heemkundige Bibliotheek

Inhoud documentatiemappen

Wie makkelijker wil zoek in het bestand kan het excelbestand met dezelfde gegevens downloaden

Artikels uit de Semse Kroniek

De artikels uit de Semse Kroniek zijn op te zoeken in de artikelenbank van Heemkunde Vlaanderen: doorzoek de databank

Artikels uit de brug (uitgave milac elewijt)

In de excelfile kunnen artikels worden teruggevonden – stuur een mailtje naar desemse@gmail.com om het gewenste artikel te bekomen.