Bibliotheek

Heemkundige bibliotheek

De werken in de Heemkundige Bibliotheek kunnen – tijdens de openingsuren van de Staminee – ter plaatse worden geconsulteerd, telkens op elke eerste maandag of tweede dinsdag van elke maand.

Hierna een overzicht in PDF-vorm : Heemkundige Bibliotheek

Wie makkelijker wil zoek in het bestand kan het excelbestand met dezelfde gegevens downloaden

bibliotheek10.xlsx

Bestand downloaden