De Semse Kroniek 2010-2014

De Semse Kroniek – 2010-2014

N° 1 – april 2010

 • Woord vooraf
 • Europalia – China te Brussel (Henri Vannoppen)
 • Praatavond over bijnamen – 1 maart 2010 (Colette Vanderbeken)
 • Opeenvolgende verbouwingen aan het Steen te Elewijt van P.P. Rubens tot baron de Becker-Remy (Roger De Broeck)
 • Bezoek aan het Maasland in Belgisch Limburg – 14 maart 2010 (Henri Vannoppen)
 • Het broederschap van Sint-Hubertus in Mechelen. Gesticht door Jean_michel Locquet (Roger Van Kerckhoven)
 • Het broederschap Sint-Hubertus te Elewijt (Roger Van Kerckhoven)
 • De dood is niet voor iedereen gelijk (Colette Vanderbeken)
 • Maarts viooltje

N°  2 – juni  2010

 • Woord vooraf
 • Praatcafé over “dialect” te Groot-Zemst” (Colette Vanderbeken)
 • Zemstse families in de eerste helft van de 17deeeuw (Roger Van Kerckhoven)
 • In de reeks belangrijke personen-Georges Debunne (Colette Vanderbeken)
 • Pastoor Jos Boven overleden
 • Praatcafé “Trage wegen” (Colette Vanderbeken)
 • De oorlog in Europa-Duitsland en Oostenrijk tegen Frankrijk,Rusland en             Engeland (Leo Linten)
 • In memoriam – Irene Cloetens
 • Zilveren jubileum heemkring “de Semse”- juni 1985 – juni 2010
 • Uitstap naar Nederland –De Nederlanden tussen Willem van Oranje en Alva (Colette Vanderbeken)

N°  3 – september  2010

 • Woord vooraf
 • In memoriam
 • Het sociaal cultureel leven tijdens de Belle Epoque (Henri Vannoppen)
 • De Gildezaal te Elewijt verandert van eigenaar (Roger De Broeck)
 • En toen …was er de schoen (Colette Vanderbeken)
 • Heemkring “de Semse” opende musea in het erfgoedhuis.
 • Zand erover (Marc Polspoel)
 • De Rijkswacht (Billy Debacker)
 • Bos van Aa (Marc Polspoel)

N°  4 – december  2010

 • Woord vooraf
 • De pastoors van de parochie Zemst Sint Pieter (Roger Van Kerckhoven)
 • Pijpelogie:een boeiende ,niet alledaagse hobby (Emiel Pardon – Axel Nees)
 • Er was eens …een herberg “Bellevue” te Weerde (Colette Vanderbeken)
 • Wereldoorlog 1 in Vilvoorde en omliggende gemeenten (Jos Lauwers)
 • Brussel,stad geboren uit het water (Lou Peetermans)

N°  1 –  januari  2011

 • Woord vooraf
 • Pastoor Eugenius Johannes Maria Van Aertselaer te Elewijt (Roger Van Kerckhoven)
 • Architect Laurent Benoit Dewez, heer van Steen ,Attenvoorde en Overbeke (Jos Lauwers).
 • Nacht van de geschiedenis -22 maart 2011-Thema “Feest “ (Colette Vanderbeken)
 • François de Tassis, stichter van de post in Europa (Colette Vanderbeken)
 • Een beroemd Belgisch Staatshoofd,Jean Baptiste van Brouckhoven, graaf de Bergeyck.(Colette Vanderbeken)
 • Kermis (Colette Vanderbeke

N°  2 –  april  2011                                                                                                          

 • Woord vooraf
 • Architect Laurent Benoit Dewez, bouwer van het tuchthuis te Vilvoorde (Jos Lauwers)
 • Restauratie van de Sint Hubertuskerk van Elewijt (Roger De Broeck)
 • De pastorie van Elewijt (Freya Lauwers )

N° 3 – juli 2011

 • Woord vooraf
 • Zon, glas, neusklem, loep, lorgnet, monocle, beugelbril, toneelkijker, bril (Colette Vanderbeken)
 • Parochie Laar (Colette Vanderbeken)
 • Folklore Laar-Bos-Zemst (Frans Van Steenwinkel)
 • Laar en zijn meisjesschool (Colette Vanderbeken)
 • Jongensschool van Laar (Colette Vanderbeken)
 • Vierkante academische pet (Colette Vanderbeken)

N° 4  –  oktober 2011

 • Woord vooraf
 • Congo van Leopold II (Colette Vanderbeken)
 • Zweedse koninging Christina verbleef een jaar lang in Brabant (Jos Lauwers)
 • De Hongarijen van Sempse (Roger Van Kerckhoven)
 • Toponymie van Elewijt (Colette Vanderbeken)

Nr 1 – 2012

 • Het orgel van de Sint-Hubertuskerk te Elewijt, Van Peteghem of ouder? (Roger De Broeck)
 • De Plattebuiskachel of Leuvense stoof (Theo Dreesen)
 • De Sint-Martinuskerk te Weerde, een bewogen (bouw)geschiedenis (Linda Van Santvoort)

Nr 1 – 2014

 • Gesels die onze middeleeuwers teisterden (Leo Linten)
 • Wie was Adriaen Dullart? (Leo Linten)
 • Een eeuw dorpsleven in vogelvlucht: Eppegem
 • Een eeuw dorpsleven in vogelvlucht: Elewijt
 • Een eeuw dorpsleven in vogelvlucht: Hofstade
 • Een eeuw dorpsleven in vogelvlucht: Weerde
 • Een eeuw dorpsleven in vogelvlucht: Zemst
 • Wandelen in Eppegem, Elewijt en Weerde rond 1900
 • Een mooi verhaal (onbekende auteur)
 • De tijd van toen (Henri Vannoppen)
 • Een sociaal conflict te Elewijt (Roger De Broeck)
 • Het Waeterken
 • Van Ley-wegen tot Hellestraten (Roger Van Kerckhoven)