Verhalen

 

Deze verhalen gaan over oude spreuken, vertellingen en wetenswaardigheden uit het nieuwe en oude verleden van Zemst en omliggende regio voor zover ze verband houden met Zemst.

Cafe “In het schoon zicht” – Weerde

Over dorp en kerk

De parochie Semse in het bisdom Ter Kameren

De moederparochie Zemst

De Sint-Clemenskerk te Eppegem

De Sint-Hubertuskerk te Elewijt

Geschiedenis van Weerde door Albert Van Asbroeck

Luk Janssens heeft een hele reeks oude artikelen geschreven door Albert Van Asbroeck weten te digitaliseren. Hierna volgt het resultaat: een hele reeks verhalen over dorpen, kerken, rivieren, ‘spanningen’ met de buren, economie, enz.

Geschiedkundige notas over Weerde

Weerde – De kerk

Uit de Oorlogsjaren

Romeinse wegen

Eppegem

De Zenne

Een onzer kunstenaars – Verbrugge

Economie

Uit het leven van Tist Verhaegen

Uit het leven van Tist Verhaegen – deel 1

Uit het leven van Tist Verhaegen – deel 2

Uit het leven van Tist Verhaegen – deel 3

Verhalen uit Wereldoorlog I

Oorlogsgebeuren 26 Oogst 1914

ACM Minerva – het ‘Corps Expéditionaire Belge des Autos-Canons-Mitrailleuses en Russie’

Verhalen uit Wereldoorlog II

Het verhaal van Louise (Wiske) Vissers, herbergierster te Zemst. Over hulp aan RAF piloot, verraad en concentratiekampen. Een verhaal opgetekend door Gilbert Desmet.

Het verhaal van Louise Vissers – deel 1

Het verhaal van Louise Vissers – deel 2

Het verhaal van Louise Vissers – deel 3

Het verhaal van Louise Vissers – deel 4

De oorlog door de ogen van een kind: over de gevolgen van de inslag van een V1 achter de Leopoldstraat te Zemst. Interview van Danny Wenseleir afgenomen door Wendy Van Oosterwijck

De oorlog door de ogen van een kind

Veldwachters van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar

Wie waren al die veldwachters? Wie herinnert zich nog de laatste veldwachters?

Dat vroegen enkele voormalige politiemensen van Zemst zich af.

Het was de aanzet om opzoekingen te starten naar hun voorgangers: De veldwachters

vanaf 1830 tot de overgang van het veldwachterskorps van Zemst in de jaren ’80

van de vorige eeuw. De doelstelling is om de personen zelf voor het voetlicht te brengen, en uiteindelijk hun wedervaren en belevenissen te publiceren.

De Semse wil zich hierachter zetten. Hebt u informatie of hebt u familieleden die erover kunnen vertellen, laat het ons weten. (veldwachterszemst@gmail.com)

Hierna enkele verhalen

Maurice Bosmans

Pieter Van Riet

Oscar Eyckmans

Marcel Van Steenwinkel

Gerard Van Vaerenbergh

Eugeen Van Hamme

 

Oude verhalen uit Zemst en omliggende

In een tijd dat Vlaanderen in Groot-Zemst zingt vanop het plein van de Verdraagzaamheid, mogen we niet vergeten dat wij en onze voorouders niet altijd zo verdraagzaam geweest zijn. Getuige hiervan is een “liedeken” dat je kan terugvinden in de bestanden van het Nederlands Meertens Instituut. De tekst komt uit een Antwerps verzamelhandschrift (1696): “Het Mengelmoes off De Versamelingh van veele hedendaegsche nieuwe dinghen Met Een deel nieuwghemaeckte liedekens noijt voor desen in druck geweest (…)”
De melodie is waarschijnlijk verloren gegaan. (een verhaal aangebracht door Leo Linten)

Peer en Faes

‘De Sikse’ te Zemst-Laar