Publicaties

Boeken

De Semse publiceert meerdere malen per jaar een boek die een heemkundig thema verbonden aan Zemst en deelgemeenten uitdiept. Die boeken zijn verkrijgbaar aan de prijs van 16 €. Nieuwe boeken worden veelal voorgesteld tijdens een voordracht die aspecten van het in de brochure behandelde thema verder uitdiept. Leden worden voor zo’n voorstelling uitgenodigd via de Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Leden van de Semse ontvangen maandelijks een nieuwsbrief. Die bevat een verslag van de voorbije activiteiten, de kalender van de activiteiten van de volgende maand en tevens een aantal heemkundige artikelen en wetenswaardigheden.