Algemene vergadering van 26 februari 2021 om 20u

(klik op de hyperlinks bij de punten 1, 2, 3 en 7 voor de uitvoerige gegevens)

Agenda:

1.     Jaarverslag van 2020.

2.     Goedkeuring ‘Staat van ontvangsten en uitgaven boekjaar 2020

3.     Goedkeuring begroting 2021

4.     Kwijting aan de bestuurders.

5.     Benoeming van de bestuurders.

6.     Jaarprogramma van de activiteiten 2021.

7.     Goedkeuring aangepaste statuten

8.     Vragen