Boek de Zemstse Melkerij

De Zemstse Melkerij en andere verhalen uit Zemst en Elewijt

Aantal bladzijden: 72

Afmetingen: 21cm x 29,7cm

Gewicht: 276g

Kostprijs: 19€ (3€ port- of bezorgingskosten inbegrepen)

Auteur: diverse auteurs

Omschrijving

Roger De Broeck: “In dit boek hebben we verschillende artikels verzameld die handelen over heemkundige en historische onderwerpen in verband met Groot-Zemst en zodoende slaan we met deze publicatie voor De Semse een nieuwe weg in”. 

Inderdaad, sedert de stichting van de Heemkundige Kring De Semse in 1985 werd het drie- maandelijkse tijdschrift De Semse Kroniek uitgegeven, waarin allerlei artikels (soms met ver- volgen) over heemkunde in de breedste zin van het woord opgenomen werden. Daarnaast bevatte dit tijdschrift informatie over de komende activiteiten van de Kring, verslagen van vergaderingen of reizen, foto’s, krantenknipsels enzovoorts. De Semse Kroniek werd aanvankelijk uitgegeven in A5-formaat. Vanaf 1995, ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de Heemkundige Kring, werd er echter omgeschakeld naar een A4-formaat. In januari 1998 werd dan onze maandelijkse, acht pagina’s tellende Nieuwsbrief gelanceerd, voornamelijk om korter op de bal te spelen met de aankondiging van onze activiteiten. Deze Nieuwsbrief bevat een aantal korte artikels en zet op de laatste pagina de ereleden in de bloemetjes. 

De langere artikels werden verder gepubliceerd in De Semse Kroniek, waarvan het laatste nummer verscheen in maart 2014. In deze nieuwe optiek blijft de Nieuwsbrief ongewijzigd, maar het tijdschrift De Semse Kroniek verdwijnt, omdat we de bijdragen die daarin verschenen, voortaan zullen uitgeven in de vorm van boeken, die deel uitmaken van de reeks die De Semse nu publiceert. Wij hopen dat iedere lezer die interesse heeft voor heemkunde in dit uiterst gediversifieerde boek zijn gading zal vinden.