Boek Molens uit de Zemstse deelgemeenten

Molens uit de Zemstse deelgemeenten

Aantal bladzijden: 68

Afmetingen: 21cm x 29,7cm

Gewicht: 264g

Kostprijs: 19€ (3€ port- of bezorgingskosten inbegrepen)

Auteur: Roger De Broeck

Omschrijving

Over de meeste water- en windmolens die ooit bestaan hebben in Groot-Zemst – en waarvan op vandaag nog enkel de ruïne van de watermolen van Weerde overblijft – werden her en der al artikels gepubliceerd die eerder fragmentarisch zijn, met onvolledige of soms onjuiste informatie. Sommige molens kwamen helemaal niet aan bod en het is een hele op- gave voor diegenen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn om de nodige documentatie te verzamelen. 

Onderstaand artikel streeft er naar een volledig en correct  overzicht van dit onderwerp te verschaffen, enerzijds door gecontroleerde gegevens uit bestaande artikels over te nemen, anderzijds door ze aan te vullen met de resultaten van nieuwe opzoekingen. 

Volledigheidshalve wordt eveneens de latere generatie van  graanmolens besproken die vanaf het begin van de 20ste eeuw de water- en windmolens heeft opgevolgd.