Boek van wieg tot graf

Van Wieg tot Graf – De levenscyclus van een Weerdenaar tijdens de jaren van 1920 tot 1950

Aantal bladzijden: 92

Afmetingen: 21cm x 29,7cm

Gewicht: 347g

Kostprijs: 19€ (3€ port- of bezorgingskosten inbegrepen)

Auteur: Marc De Smedt

Omschrijving

Deze uitgave is een bewerking van de “Verhandeling aangeboden ter verkrijging van de graad van Licenciaat in de Germaanse Filologie van de K.U.Leuven”, ingediend door Marc De Smedt in 1985.

De “Verhandeling” bestaat uit twee delen: – Deel I bevat de uitvoerige beschrijving van het onderzoek van de verschillende aspecten van de levenscyclus van de Weerdenaar tijdens de periode van 1920 tot 1950. – Deel II bevat uitsluitend zeer uitgebreid illustratiemateriaal.

Omdat we van deze uitgave niet de academische aanpak van een proefschrift nastreven, maar een lees- en kijkboek voor de doorsnee lezer willen brengen, hebben we de oorspronkelijke tekst van deel I op enkele plaatsen ingekort en de meest representatieve afbeeldingen uit deel II in de tekst ingelast om er een enkel boekdeel van te maken.