Boek Zemstenaars in de grooten oorlog

Zemstenaars in de Grooten Oorlog

Aantal bladzijden: 299

Afmetingen: 21cm x 29,7cm

Gewicht: 892 g

Kostprijs: 21€ (5€ port- of bezorgingskosten inbegrepen)

Auteur: Diverse auteurs van de werkgroep Wereldoorlog I van de Semse

Omschrijving

Wereldoorlog I betekende een ware ramp voor de toenmalige Groot-Zemstse deelgemeenten. De uitvallen van het Belgische leger in augustus en september 1914 werden immers vooral hier uitgevochten. Het aantal gesneuvelden en burgerslachtoffers was aanzienlijk, de materiële schade aan woningen en openbare gebouwen was enorm.

Na de gevechten bleef er een totaal ontredderde streek achter, waar haastig gevluchte inwoners geconfronteerd werden met de ruïnes van hun huizen, hun met loopgraven doorwoelde akkers en hun verdwenen levensnoodzakelijke veestapel. Volgden daarna nog de harde jaren van de Duitse bezetting, met de onzekerheid over de soldaten aan het front, de vele opeisingen, de voedselschaarste en de harde winters…

Heemkring “de Semse” herdacht in 2014 deze verschrikkingen met een grote tentoonstelling. Naar aanleiding daarvan boden vele bezoekers nog véél meer gegevens, briefwisseling, persoonlijke documenten en fotomateriaal aan, die zeker niet mochten verloren gaan. Heden, bij de herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van het einde van de “Grooten Oorlog” wil dit lijvige boek een samenvatting geven van alles wat er toen gebeurde in onze gemeenten, “opdat men nooit vergete…” Diverse auteurs van de werkgroep Wereldoorlog I bundelden er de resultaten in van hun doorgedreven onderzoekingen. Hun namen staan telkens vermeld bij de titels van de hoofdstukken van hun hand.