Voorzorgsmaatregelen bij jouw deelname aan activiteiten van de SEMSE

Om je deelname comfortabel en veilig te laten verlopen, zijn volgende maatregelen genomen en vragen wij jou om ze nauwgezet op te volgen.

1. Je plaats vooraf reserveren – wij beperken het aantal deelnemers in functie van de ruimte.
2. je handen ontsmetten bij het binnenkomen – wij stellen ontsmettingsgel ter beschikking.
3. Je wordt naar je plaats begeleid – wij hebben de plaatsen ingedeeld met respect voor de social distancing. Na afloop van het evenement vragen wij de zaal rij per rij te verlaten.
4. blijf thuis als jij of een van je gezinsleden ziek BENT of binnen de 7 dagen voor de start van de activiteit ziek bent geweest.
5. je bent verplicht een mondmasker te dragen. Tijdens de volledige duur van de activiteit geldt een algemene mondmaskerplicht.
6. word je ziek binnen de 14 dagen nadat je deelnam aan een activiteit? Contacteer ons dan via desemse@gmail.com of op 0479 65 66 89. De andere deelnemers worden dan conform de GDPR-richtlijnen ingelicht.