Activiteiten

Overzicht van onze activiteiten

Het verzamelen van documentatie en foto’s over het verleden van Zemst en deze opnemen in onze bibliotheek en database.

Het verzamelen van voorwerpen met historische waarde uit onze regio, deze catalogeren, bewaren en tentoonstellen.

Het beschikbaar stellen van onze informatie aan een ruim publiek, onder meer via publicaties in de nieuwsbrief, de uitgave van boeken en via onze website.

Het organiseren van voordrachten over heemkundige en algemeen historische onderwerpen.

Het bezoeken van musea, historische plaatsen en andere heemkringen.

Het ondersteunen van genealogische opzoekingen en familiekunde.

Paleografie of het lezen van oude teksten.

Archeologische opzoekingen in onze gemeente.

Neem zeker eens een kijkje in onze Activiteitenkalender.

Zoek je informatie over een voorbije activiteit, kijk dan eens op volgende pagina’s Activiteiten uit het recente verleden of Fotogalerij