Lidmaatschap

Aanvraagformulier voor lidmaatschap van de Semse. Het lidmaatschap is maar definitief aanvaard na overschrijving van 20€ op het rekeningnummer BE38 0012 1836 6072